Standpunten duurz...

Standpunten duurzaamheid

De discussie over klimaat, biodiversiteit en vervuiling is in volle gang. De klimaattop, de EU-natuurwetgeving en het aankomende Nederlandse Nationaal Milieu Plan zijn belangrijke thema’s die relevant zijn voor ondernemers in de watersport- en recreatiesector. 

De Nota Varen Amsterdam van de Gemeente Amsterdam omvat veel maatregelen die de watersport raken. Het meest in het oog springend is de maatregel waarbij in 2025 op alle Amsterdamse binnenwateren een verbod komt voor boten die varen op fossiele brandstoffen.

HISWA-RECRON is voorstander van duurzame energie. Maar we pleiten tegelijkertijd voor het zorgvuldig inpassen van zonneparken in het landschap. Onze boodschap aan de gemeenten is: leg eerst de vele beschikbare daken vol en benut locaties bij industrieterreinen.

HISWA-RECRON zet in op vermindering van uitlaatemissie op een haalbare en betaalbare manier. Verbrandingsmotoren in boten worden steeds schoner en elektrisch aangedreven motoren bieden steeds vaker een veelbelovende oplossing.

Benieuwd naar onze overige standpunten?

Duurzaamheid, dat vinden we belangrijk bij HISWA-RECRON

Daarom verzamelen we alle initiatieven, projecten, producten en diensten op een speciale pagina over duurzaamheid. Zodat je in één oogopslag alles kunt bekijken.