Uitlaatemissie moet verminderen

HISWA-RECRON is voor reductie van uitlaatemissie. Op allerlei manieren stimuleren we het terugdringen van uitlaatgassen in de jachtbouw. Als gevolg van de invoering van de Wet Pleziervaartuigen is de uitstoot van binnenboord- en buitenboordmotoren al substantieel gedaald. Bij buitenboordmotoren zelfs met 80 procent. 

Ons standpunt

Verbrandingsmotoren in boten worden steeds schoner en elektrisch aangedreven motoren bieden steeds vaker een veelbelovende oplossing. Bij vervanging van defecte motoren of bij de bouw van een nieuwe boot, is elektrische aandrijving steeds vaker aan de orde. Daarnaast staat de ontwikkeling van brandstofalternatieven en zogenaamde dual-fuel motoren niet stil.

Mede door de techniek uit andere sectoren komt elektrisch varen op een hoger niveau. Voorheen voeren voornamelijk kleine boten elektrisch met een beperkte actieradius. Inmiddels is het mogelijk om een volwaardige installatie te installeren. Toch gaat deze ontwikkeling gepaard met grote uitdagingen. De beschikbare capaciteit is nog niet voldoende voor lange vaartochten met fors vermogen. Veel jachthavens bieden oplaadmogelijkheden, maar de energiecrisis staat noodzakelijke verzwaring van de elektrische infrastructuur op jachthavens in de weg. Hierdoor is het niet mogelijk om een laadnetwerk op te zetten met acceptabele dekking en met snellaadmogelijkheden.

Er is een impuls vanuit de overheid nodig om de aanschaf of ombouw naar elektrisch varen te stimuleren.

Wat willen we bereiken

HISWA-RECRON zet in op vermindering van uitlaatemissie op een haalbare en betaalbare manier.   

Lees meer

In onze Kennisbank (alleen voor leden) vind je een webinar over elektrisch varen.

Duurzaamheid, dat vinden we belangrijk bij HISWA-RECRON

Daarom verzamelen we alle initiatieven, projecten, producten en diensten op een speciale pagina over duurzaamheid. Zodat je in één oogopslag alles kunt bekijken.