Routekaart naar een klimaatneutrale sector

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat bij ons als een belangrijk strategisch doel hoog op de agenda. Zowel bij consumenten als bij watersport- en recreatieondernemers is er een groeiend bewustzijn ten aanzien van duurzaamheid.

(Inter)nationaal zijn er afspraken gemaakt over duurzaamheid. Bijvoorbeeld hoe we de CO2-uitstoot kunnen verminderen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, de waterkwaliteit kunnen verbeteren en het gebruik van biociden kunnen tegengaan. 

HISWA-RECRON maakt samen met de leden een routekaart voor verdere acties die nodig zijn om onze doelen te bereiken. We willen zo een actie-agenda formuleren op basis waarvan onze sector de genoemde uitdagingen het hoofd kan bieden. Duurzaamheid is niet voor niets één van onze vijf speerpunten.

Internationale en nationale trend 

Het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 is een wereldwijde bevestiging dat klimaatverandering een van de grootste uitdagingen is waar we deze eeuw voor staan. In Nederland is dit akkoord vertaald in het Klimaatakkoord. Daarin is afgesproken dat er in 2030 50% minder CO2 wordt uitgestoten dan in 1990. En in 2050 95% minder dan in 1990. Een forse uitdaging dus waarbij het nu al twijfelachtig is of deze doelen behaald gaan worden. Ook vanuit de EU wordt de druk opgevoerd en worden doelen vastgesteld voor het beperken van afval, stimuleren van recycling van materialen, en het beperken van emissies naar lucht en water.

We stellen vast dat het consumentenbewustzijn ten aanzien van duurzaamheid snel groeit. De vraag naar duurzame producten en diensten wordt steeds groter. De watersport- en recreatiesector moet hier op een actieve manier op in spelen. Niet alleen vanuit duurzaamheidsdoelstellingen maar ook om op de lange termijn te kunnen overleven.

Meer informatie

Meer informatie