Geen btw-verhoging voor vakantieparken

Er zijn plannen om de btw voor vakantieparken en logies te verhogen, van 9 naar 21 procent. HISWA-RECRON is hier op tegen. De lastendruk voor ondernemers wordt vergroot. En vakantie vieren komt voor veel Nederlanders onder druk te staan.

Ons standpunt

Nederlandse logiesbedrijven mogen momenteel hun diensten aanbieden tegen het verlaagde btw-tarief van 9 procent. Dit tarief draagt bij aan inkomensherverdeling, stimuleert consumptie, bevordert arbeidsparticipatie en biedt werkgelegenheid. Het verlaagde btw-tarief is doeltreffend in het stimuleren van het toerisme. Als het btw-tarief op logies wordt verhoogd, verslechtert de concurrentiepositie van de Nederlandse logiessector aanzienlijk.

Een btw-verhoging op logies - waaronder veel bij HISWA-RECRON aangesloten groepsaccommodaties en vakantieparken vallen - leidt tot minder gasten, overnachtingen en brutowinst deze bedrijven, waardoor de mogelijkheden voor herinvesteringen afnemen. De logiessector komt daarmee in een neerwaartse spiraal.

Vorig jaar kwam kon een amendement (wetswijziging) van NSC hiervoor nog worden tegengehouden. Een btw-verhoging blijkt echter nog steeds een onderwerp van gesprek op de formatietafel. Dit is mede ingegeven door de financiële tekorten waar het Rijk mee kampt.

Adviesbureau Ginder (TOP Supplier van HISWA-RECRON) deed in opdracht van HISWA-RECRON en verschillende bedrijven onderzoek naar de maatschappelijke en economische effecten van een verhoging van de btw.
Een btw-verhoging voor vakantiebedrijven heeft verstrekkende gevolgen die niet alleen de sector zelf raken, maar ook de Nederlandse samenleving. Op de korte termijn verslechtert de concurrentiepositie van de Nederlandse logiessector, de prijzen zullen immers stijgen. Nu al kunnen circa twee miljoen Nederlanders niet op vakantie vanwege de hoge kosten. Met de btw-verhoging zullen naar verwachting meer huishoudens met lage inkomens niet meer op vakantie kunnen in Nederland. Dat terwijl vakantie een positief effect heeft op welzijn en gezondheid. Alle nadelen staan in het onderzoeksrapport van Ginder.

Momenteel zijn er afspraken met kamerleden gepland. Met ondersteuning van corporate affairsbureau Hague stelde HISWA-RECRON een position paper en fact sheets op. Deze vormen de basis voor de gesprekken die we voeren met het ministerie van Financiën, kamerleden en andere belangrijke stakeholders.

Wat willen we bereiken

HISWA-RECRON wil geen verhoging van de btw op logies, zoals vakantieparken en groepsaccommodaties.

Lees meer

Benieuwd naar onze overige standpunten omtrent wet- en regelgeving?