Standpunten wet- ...

Standpunten wet- en regelgeving

De overheid maakt veel wetten en regels. Zowel op (inter)nationaal als regionaal niveau. Daar waar dit de sector raakt, is HISWA-RECRON vaak betrokken. Vaak zijn algemene regels niet goed toepasbaar op de watersport- en recreatiesector, bijvoorbeeld vanwege het seizoenskarakter en het verblijf van derden op het terrein. Daar acteren we op met het ombuigen van wetsartikelen en het bieden van alternatieven. 

Er zijn plannen om de btw voor vakantieparken en logies te verhogen, van 9 naar 21 procent. HISWA-RECRON is hier op tegen. De lastendruk voor ondernemers wordt vergroot. En vakantie vieren komt voor veel Nederlanders onder druk te staan.

HISWA-RECRON is voor identificatie en registratie van pleziervaartuigen. Wij willen een halt toeroepen aan de wildgroei en daarmee samenhangende administratieve lastendruk van identificatiedocumenten en lokale stickersystemen.

Een aantal gemeenten wil dat voor de recreatiesector de exploitatievergunning wordt (her)ingevoerd. HISWA-RECRON vindt dat een onnodige en ook ongewenste ontwikkeling. 

HISWA-RECRON wil dat gemeenten de aanwijzing van standplaatsen niet gebruiken voor de opname van stacaravans en chalets in de BAG.

De veiligheid van speeltoestellen is geregeld in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil echter nu ook avontuurlijke speelvormen zoals klimwanden en klimbossen in het WAS opnemen. HISWA-RECRON is daar geen voorstander van.

Eigenaren van campings, recreatieparken of watersportbedrijven wonen vaak op het bedrijf. De lokale overheid staat echter vaak – vanuit het bestemmingsplan – maar één bedrijfswoning toe. Bij grotere recreatieterreinen is vaak behoefte aan een tweede bedrijfswoning. HISWA-RECRON vindt dat daar aan tegemoet moet worden gekomen.

HISWA-RECRON vindt dat een ondernemer zelf mag kiezen om aan te sluiten bij het digitaal nachtregister dat sommigen gemeenten hanteren. Als de ondernemer door middel van zijn eigen systeem kan voldoen aan de wet, moet een gemeente het bedrijf niet dwingen om aan te sluiten op het door de gemeente gekozen systeem.

HISWA-RECRON vindt dat als een pleziervaartuig in Nederland gekocht is van een particulier, de BTW-status daarmee die van een Uniegoed is tenzij blijkt dat de BTW niet betaald is. HISWA-RECRON wil dubbele belastingheffing voorkomen. 

Ondernemers die zeilboten verhuren mogen – na lang procederen door HISWA-RECRON – onder bepaalde voorwaarden het lage BTW-tarief toepassen. De Belastingdienst is echter van mening dat het verhuren van open zeilboten en kajuitzeilboten niet onder sportbeoefening valt, maar een recreatief karakter heeft.

Watersport- en recreatiebedrijven krijgen steeds meer te maken met gemeenten die enorme belastingstijgingen doorvoeren. Denk aan (water)toeristenbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting. Dit moet stoppen.

De Richtlijn Pakketreizen wordt herzien. HISWA-RECRON pleit voor een langere termijn voor volledige betaling van de pakketreis dan de voorgestelde vier weken voor vertrek. Deze erg krappe termijn is voor ondernemers een grote last.

Benieuwd naar onze overige standpunten?