Standplaats stacaravan hoort niet in BAG

In de BAG (Basis Administratie Gebouwen) staan alle panden geregistreerd die in een gemeente aanwezig zijn en een adres hebben. De Wet BAG kent naast panden ook standplaatsen en ligplaatsen. Die zijn bedoeld voor woonwagens en woonboten. In de wet is bepaald dat chalets en stacaravans niet als pand kunnen worden opgenomen in de BAG. Toch doen veel gemeenten dat via een omweg wel. Via de bepaling ‘aanwijzing tot standplaats’ proberen ze de opname van stacaravans die op gehuurde grond staan in de BAG te krijgen. HISWA-RECRON vindt dit een ongewenste ontwikkeling.

Ons standpunt

Stacaravans en chalets staan vaak op een stukje gehuurde grond op campings. De grond is eigendom van het vakantiepark en de stacaravan is eigendom van de recreant. De gehuurde stukjes grond zijn niet geadresseerd. De huurovereenkomst inzake de standplaats is tijdelijk van aard en kan door partijen worden opgezegd. Hierna kan de grondeigenaar de plaats weer voor andere doeleinden gebruiken.

Stacaravans en chalets staan vaak op een stukje gehuurde grond op campings. De grond is eigendom van het vakantiepark en de stacaravan is eigendom van de recreant. De gehuurde stukjes grond zijn niet geadresseerd. De huurovereenkomst inzake de standplaats is tijdelijk van aard en kan door partijen worden opgezegd. Hierna kan de grondeigenaar de plaats weer voor andere doeleinden gebruiken. 
Het karakter van die huurovereenkomst is niet verenigbaar met de opname van standplaatsen op campings in de BAG, via de aanwijzing tot standplaats. Het blokkeert de ontwikkeling en exploitatiemogelijkheden van campings. HISWA-RECRON vindt dat campingeigenaar veel flexibiliteit moet hebben bij het indelen van zijn terrein. Dat is belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf.
Bovendien leidt opname in de BAG tot ongewenste situaties. Bijvoorbeeld dat eigenaren van stacaravans en chalets de aanwijzing misbruiken om permanent te gaan wonen op campings; dat is om meerdere redenen niet toegestaan. 
Een laatste belangrijk bezwaar is dat gemeenten koppelingen maken met belastingen en heffingen. Hierdoor kan de belastingdruk op het toeristisch product van de jaarplaatsen (waarop stacaravans en chalets staan) enorm toenemen en volkomen uit verhouding raken.

Wat willen we bereiken

HISWA-RECRON wil dat gemeenten de aanwijzing van standplaatsen niet gebruiken voor de opname van stacaravans en chalets in de BAG.

Lees meer

Reactie van HISWA-RECRON op Actieagenda Vakantieparken

Benieuwd naar onze overige standpunten omtrent wet- en regelgeving?