Geen exploitatievergunning voor recreatiebedrijven

Een aantal gemeenten wil dat voor de recreatiesector de exploitatievergunning wordt (her)ingevoerd. HISWA-RECRON vindt dat een onnodige en ook ongewenste ontwikkeling. 

Ons standpunt

Door het invoeren van de exploitatievergunning via de gemeentelijke APV kunnen gemeenten recreatiebedrijven aan een Bibob-toets onderwerpen. Die is alleen mogelijk als er een vergunningplicht is.

Als een overheidsinstantie de integriteit van een bedrijf onderzoekt, heet dat een Bibob-toets. Bibob staat voor de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Als er een ernstig gevaar dreigt dat vergunningen, subsidies of aanbestedingen worden misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert.

HISWA-RECRON merkt dat gemeenten die een individueel geval – bijvoorbeeld een problematisch vakantiepark - willen aanpakken, de exploitatievergunning voor de hele branche willen laten gelden. Dat is buitenproportioneel. Er zijn genoeg andere instrumenten die een gemeente kan inzetten om problemen op een vakantiepark aan te pakken.  

Wat willen we bereiken

HISWA-RECRON wil geen (her)invoering van de exploitatievergunning voor recreatiebedrijven.

Benieuwd naar onze overige standpunten omtrent wet- en regelgeving?