Identificatie en registratie van boten is een must

HISWA-RECRON is voor identificatie en registratie van pleziervaartuigen. Dat is veiliger, sneller en eenvoudiger voor zowel bootbezitters als allerlei (controlerende) instanties.

 

 

Ons standpunt

Wij willen een halt toeroepen aan de wildgroei en daarmee samenhangende administratieve lastendruk van identificatiedocumenten en lokale stickersystemen.

Eén landelijke identificatie- en registratieplicht voor pleziervaartuigen is een logische, kostenbesparende en effectieve oplossing. We pleiten al jarenlang voor één systeem, net zoals dat bij auto’s uitstekend is geregeld. Gegevens als merk, type, bouwjaar en kentekennummer, gekoppeld aan eigenaargegevens, moeten daarin worden opgenomen.

Op deze manier wordt het voor de Belastingdienst, jstitie en FIU (Financial Intelligence Unit / KLPD) eenvoudiger om criminele activiteiten en ernstige overtredingen aan te pakken.
Voor de KLPD/Waterpolitie en Rijkswaterstaat wordt het eenvoudiger om overtredingen op het water te constateren en te bekeuren, zoals snelheidsovertredingen, gevaarlijke vaargedrag en braak en diefstal. Voor de waterkwaliteitsbeheerders geldt hetzelfde op het gebied van milieudelicten, zoals het illegaal lozen van olie en afval vanaf het pleziervaartuig. De maritieme grensbewaking voor marechaussee en douane wordt eenvoudiger. Voor de Inspectie Verkeer en Waterstaat van het ministerie wordt de handhaving van de Europese Richtlijn Pleziervaartuigen (CE) aanzienlijk efficiënter en effectiever.

Bij invoering van een identificatie- en registratieplicht krijgen watersporters eindelijk een eigendomsbewijs van hun pleziervaartuig. Dat is praktisch bij koop- en verkooptransacties, bij de afhandeling van verzekeringskwesties en het ontmoedigt diefstal.

Wat willen we bereiken

Eén landelijk systeem voor identificatie en registratie van pleziervaartuigen.

Lees meer

In onze Kennisbank (alleen voor leden) vind je meer informatie over dit onderwerp. 

Benieuwd naar onze overige standpunten omtrent wet- en regelgeving?