Geen continue stijging van gemeentelijke belastingen

Watersport- en recreatiebedrijven krijgen steeds meer te maken met gemeenten die de schaamte voorbij zijn: belastingstijgingen van tientallen procenten en soms nog veel meer zijn geen uitzondering. Waar dat eerst beperkt bleef tot (water)toeristenbelasting, geldt dat tegenwoordig ook voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting. Dit moet stoppen.

Ons standpunt

De voortdurende stijging van lokale lasten in veel gemeenten is ons een doorn in het oog. Veel ondernemers in de watersport- en recreatiesector hebben grote last van exorbitante stijgingen van gemeentelijke belastingen zoals (water)toeristenbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting.

Een jachthaven of recreatiepark wordt tegenwoordig vaak niet meer gezien als een bedrijf dat recreatiediensten aanbiedt, maar als een verzameling kampeerplaatsen of huishoudens, waarbij voor elk van die plaatsen of huishoudens een belastingtarief moet worden afgerekend. Dat komt door grondslagwijzigingen in de gemeentelijke belastingverordeningen voor wat betreft de belastingheffing.

Het aandeel belastingen in de prijs van een recreatieproduct is volgens het onafhankelijk onderzoeksbureau ZKA in sommige gemeenten al (veel) meer dan 35 procent. Dat is enorm veel.

HISWA-RECRON wil dat de gemeentelijke overheid het gangbare principe hanteert dat prijsstijging van een belasting gebonden moet zijn aan een stijging van prijsindexcijfers.

Wat willen we bereiken

Recreëren en vrijetijdsbesteding zijn basisbehoeften. HISWA-RECRON wil dat dat voor iedereen mogelijk blijft. De groep die niet langer van deze basisbehoeften gebruik kan maken, wordt echter groter. Als gevolg van de steeds maar stijgende overheidslasten - zoals toeristenbelasting - staan recreatieve producten en diensten onder druk. Ondernemers berekenen die immers door naar de consument.

Lees meer

Meer informatie over lastendruk en toeristenbelasting in onze Kennisbank (alleen voor leden).

Benieuwd naar onze overige standpunten omtrent wet- en regelgeving?