Veiligheid regelen klimwanden en klimbossen prima zelf

De veiligheid van speeltoestellen is geregeld in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil echter nu ook avontuurlijke speelvormen zoals klimwanden en klimbossen in het WAS opnemen. HISWA-RECRON is daar geen voorstander van.

Ons standpunt

HISWA-RECRON onderschrijft het belang dat er in de klim- en touwparcoursbranche een hoog niveau van veiligheid moet zijn. Wij menen echter dat de door de minister geambieerde regulering niet de juiste route is en averechts werkt.

De toepassing van het WAS op klimwanden, touwparcoursen en hindernisbanen brengt voor ondernemers aanzienlijke lasten mee. Dit terwijl er geen veiligheidswinst, maar veiligheidsverlies is te verwachten. Het ondermijnt de huidige zelfreguleringsmechanismen.

Wij zijn met het ministerie in gesprek om de toepassing van het WAS op klimwanden, touwparcours en hindernisbanen te heroverwegen. 

Wat willen we bereiken

HISWA-RECRON wil dat klimwanden, touwparcoursen en hindernisbanen niet in het WAS worden opgenomen. Wij zien liever een uitbreiding van de zelfreguleringsmechanismen.

Lees meer

Lees meer informatie in de Kennisbank over de regelgeving beheer van speeltoestellen (exclusief voor leden van HISWA-RECRON).

Benieuwd naar onze overige standpunten omtrent wet- en regelgeving?