Geen permanente bewoning op vakantieparken

Ook al is het niet toegestaan, permanente bewoning op recreatieparken neemt toe. Steeds meer mensen kiezen ervoor om te gaan wonen op een vakantiepark, als gevolg van de woningnood in Nederland en de relatief lage kosten. HISWA-RECRON vindt deze ontwikkeling zeer ongewenst. Daarbij is het ook vanuit juridisch oogpunt verboden.

Ons standpunt

Recreatieparken zijn er niet om te wonen, maar om te recreëren. Mensen die permanent wonen op een vakantiepark lopen het risico om van het park verwijderd te worden.

In de meeste gevallen waarin permanent wordt gewoond op een recreatiepark, is er sprake van een huurovereenkomst van grond waarop een stacaravan of chalet is geplaatst. In de huurovereenkomst en de daarbij behorende algemene voorwaarden staat dat permanente bewoning op het recreatiepark niet is toegestaan. Vaak wordt dat ook nog vermeld in het parkreglement. Overtreding van de bepalingen in de overeenkomst en de algemene voorwaarden kan tot (soms directe) opzegging van de overeenkomst leiden en ontruiming van de gehuurde plaats, alles op kosten van de klant. Er geldt geen woon- of huurbescherming, er wordt immers geen woonruimte gehuurd, maar grond voor recreatieve doeleinden.

Daarnaast geeft ook het bestemmingsplan, dat van toepassing is op alle recreatiebedrijven in Nederland, aan dat het betreffende terrein alleen mag worden gebruikt voor recreatie en niet voor bewoning. Als de gemeente constateert dat er sprake is van permanente bewoning, dient de gemeente te handhaven en moet de gemeente een einde maken aan de permanente bewoning.

Wat willen we bereiken

HISWA-RECRON wijst permanente bewoning op recreatiebedrijven af. Wij adviseren ondernemers strikt te handhaven op nakoming door de klant van de afgesproken overeenkomst en algemene voorwaarden. We verzoeken gemeenten handhavend op te treden en de overtreders een verbod (al dan niet onder dwangsom) op te leggen om permanent te wonen.

Lees meer

Meer informatie in ons dossier over permanente bewoning in de Kennisbank (exclusief voor leden).

Benieuwd naar onze overige standpunten omtrent de leefomgeving