Standpunten leefo...

Standpunten leefomgeving

Ondernemers in onze sector zijn belangrijk voor de maatschappij. Niet alleen in economische zin maar ook sociaal-maatschappelijk. Landelijk maar vooral ook in de regio. Ze zijn relevant voor onze welvaart en ons welzijn. Bij de overheid, de pers, onze klanten en gasten én het grote publiek is het daarom belangrijk om herkenbaar en zichtbaar te zijn. Zo claimen we onze autoriteit. 

In Loosdrecht is bagger een groot probleem voor de watersport. Als overheden verzaken hun verantwoordelijkheid te nemen, wordt het organiseren van baggeren een onmogelijke klus, vindt HISWA-RECRON. Het bedrijfsleven trekt zo aan het kortste eind.

Het is algemeen bekend dat watersporters de inhoud van een toilet niet overboord mogen lozen. HISWA-RECRON vindt een zuiveringssysteem aan boord, waarbij het toiletwater wordt gezuiverd van ziekmakende bacteriën, de beste oplossing.

HISWA-RECRON wil geen sluiproutes voor pop-up campings die jarenlang blijven bestaan en geen ruimtelijke ordeningstoets hoeven te doorlopen zoals reguliere campings wel moeten.

Er is veel te doen over de toekomst van Maastricht Aachen Airport. Een voorgenomen uitbreiding van de startbaan en een verhoging van het aantal vliegbewegingen heeft negatieve effecten op de recreatiesector.

Ook al is het niet toegestaan, permanente bewoning op recreatieparken neemt toe. HISWA-RECRON vindt deze ontwikkeling zeer ongewenst. Daarbij is het ook vanuit juridisch oogpunt verboden.

HISWA-RECRON wil een zo breed en divers mogelijk aanbod van toeristische verblijfsproducten. Met daarin gelijke kansen voor elke aanbieder. Oftewel: een eerlijk speelveld.

Op veel Nederlandse wateren is sprake van een explosieve groei van waterplanten. Deze zorgen voor overlast bij watersporters en recreanten. HISWA-RECRON houdt de (rijks)overheid verantwoordelijk voor de explosieve groei van waterplanten en vindt dat het maaien van waterplanten in openbaar gebied een overheidstaak is.

In jachthavens is groeiende behoefte aan ligplaatsen voor houseboats: comfortabele boten waarbij varen en wonen hand in hand gaan. Gemeenten zien ze echter soms niet als een pleziervaartuig maar als een woonark. Hierdoor worden houseboats soms geweigerd. HISWA-RECRON wil dat de ondernemer zelf mag beslissen om houseboats in zijn jachthaven toe te laten.

Veel leden van HISWA-RECRON hebben veel last als gevolg van achterstallig onderhoud aan (rijks)infrastructurele werken. Denk aan bruggen, sluizen, vaarwegen en wegen. Vaak wordt het onderhoud uitgevoerd in de zomerperiode; een belangrijke periode voor watersport- en recreatieondernemers. 

HISWA-RECRON vindt dat het er voor watersport- en recreatiebedrijven niet beter op wordt als de doelen van Natura 2000 wijzigen. De doelen zijn vastgelegd in een nieuw beleidskader. Hierin staat  dat de regels nog verder worden aangescherpt en dat er nog meer Natura 2000-gebieden bij komen. Hierdoor krijgen nog meer bedrijven te maken met de beperkingen uit Natura 2000.

Benieuwd naar onze overige standpunten?