Baggeren: overheden moeten beter hun verantwoordelijkheid nemen

In Loosdrecht is het regelen van het baggeren een probleem. Als overheden verzaken hun verantwoordelijkheid te nemen, wordt het organiseren van baggeren een onmogelijke klus, vindt HISWA-RECRON. Het bedrijfsleven trekt zo aan het kortste eind.

Ons standpunt

Bagger vormt een probleem voor de watersport. Al decennialang klagen watersportondernemers in het Loosdrechts Plassengebied over toenemende ondieptes. Behalve het vastlopen van boten betekent dit dat door de jaren heen de boten steeds minder diepgang kunnen hebben in dit vaargebied. Dit is ongewenst. De bagger heeft een negatieve impact op de natuurwaarden en de drinkwaterproductie. Daarbij heeft de instelling van een flexibel peilbeheer de situatie ten aanzien van de ondieptes aanzienlijk verergerd.

Hoewel het baggeren van de plassen een verantwoordelijkheid is van de overheid, leidde jarenlang getouwtrek tussen verschillende overheden en de lobby van HISWA Vereniging (nu: HISWA-RECRON) nooit tot resultaat. In 2017 werd het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen gesloten, waarin het baggeren van de plassen én de jachthavens een belangrijk onderdeel was. HISWA Vereniging tekende destijds voor het baggeren van de havens. 

Inmiddels zijn we bijna vijf jaar verder en is de klus nog steeds niet geklaard. Er wordt in het najaar van 2022 wel gestart met baggeren van een deel van de Loosdrechtse Plassen, maar dat behelst slechts een fractie van wat oorspronkelijk was beoogd. Overheden lopen weg voor hun verantwoordelijkheid. Van het oorspronkelijke budget uit het Gebiedsakkoord is niet veel meer over. In de vijf jaar dat HISWA-RECRON hier mee bezig is, zijn de beschikbare budgetten verlaagd, dan wel opgemaakt aan dure onderzoeken. Daarnaast zijn de prijzen van het baggeren enorm gestegen. Ook juridisch zijn er veel zaken nog niet geregeld, zoals het aanstellen van een bakbeheerder. 

Het baggeren van de jachthavens is ook nog niet geregeld. De afspraak dat jachthavens een marktconforme prijs betalen voor de afvoer van de bagger naar een depot, wordt niet nagekomen. De overheid heeft namelijk een geheel andere opvatting over het begrip ‘marktconform’. 

Wat willen we bereiken

Het goed op diepte houden van de Loosdrechtse Plassen, waarbij de overheid de verantwoordelijkheid neemt en zorgt voor budgetten en heldere afspraken

Lees meer

In onze Kennisbank (alleen voor leden) vind je meer informatie over dit onderwerp.

Benieuwd naar onze overige standpunten omtrent de leefomgeving