Level playing field voor campings

HISWA-RECRON wil een zo breed en divers mogelijk aanbod van toeristische verblijfsproducten. Met daarin gelijke kansen voor elke aanbieder. Oftewel: een eerlijk speelveld. Daarin passen geen eenzijdige verruimingsmogelijkheden voor één groep die buiten het bestaande beleid om worden gerealiseerd. Een eenzijdige algemene verruiming - dus voor één soort verblijfsrecreatie of voor leden van één organisatie - doorbreekt het level playing field.

Ons standpunt

Als bijvoorbeeld grotere campings niet mogen uitbreiden, en minicampings wél, dan wordt het product minder divers. De bedrijven groeien dan - oneerlijk gestimuleerd - meer naar elkaar toe.

In dat geval ontstaat er oneerlijke concurrentie omdat de procedure voor de uitbreiding van een minicamping veel eenvoudiger is dan bij een reguliere camping. Daarnaast legt een uitbreiding druk op het draagvlak van de bevolking voor het gehele toerisme. HISWA-RECRON vindt dat er alleen uitbreiding kan plaatsvinden als er sprake is van maatwerk. Dit moet bovendien altijd in overeenstemming zijn met gemeentelijke bestemmingsplanprocedures, en met oog voor balans en draagvlak.

Wat willen we bereiken

HISWA-RECRON wil dat de kansen en kaders voor ondernemers gelijk zijn als er sprake is van uitbreiding. Eventuele verruimingsmogelijkheden moeten zorgvuldig worden verkend. 

Benieuwd naar onze overige standpunten omtrent de leefomgeving