Effectieve maatregelen tegen overlast waterplanten

Op veel Nederlandse wateren is sprake van een explosieve groei van waterplanten. Deze zorgen voor overlast bij watersporters en recreanten. Boten raken verstrikt in de planten, koelsystemen verstoppen en schroeven lopen vast in de planten. Er ontstaan onveilige situaties en schade aan de vaartuigen. Bedrijven zoals jachthavens raken klanten kwijt doordat die vertrekken naar gebieden zonder waterplanten. HISWA-RECRON houdt de (rijks)overheid verantwoordelijk voor de explosieve groei van waterplanten en vindt dat het maaien van waterplanten in openbaar gebied een overheidstaak is.

Ons standpunt

Het huidige waterbeleid is erop gericht om de waterkwaliteit te verbeteren. Het water is de afgelopen jaar steeds helderder geworden. In combinatie met een voedselrijke bodem geeft dit alle ruimte aan waterplantengroei. Voor de watersport is dit desastreus.

Rijkswaterstaat is waterkwaliteitsbeheerder van alle rijkswateren en is verplicht de waterkwaliteit te beschermen en te verbeteren. Rijkswaterstaat maait in het IJsselmeergebied bij overlast door waterplanten in de vaarroute voor de beroepsvaart. Buiten deze routes maait Rijkswaterstaat niet. HISWA-RECRON is van mening dat het maaien van waterplanten in openbaar gebied een overheidstaak is. Net zoals dat geldt voor het onderhoud van bermen, paden en wegen door diensten als Gemeentelijke Instellingen, Provincies, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschappen, Waterschappen en Recreatieschappen wordt uitgevoerd.

Wat willen we bereiken

HISWA-RECRON wil op de eerste plaats effectieve maatregelen voor een bevaarbaar IJsselmeergebied. De overlast van waterplanten moet worden teruggedrongen naar een acceptabel niveau. 

Lees meer

Meer informatie in ons dossier over waterplanten in de Kennisbank (exclusief voor leden).

Benieuwd naar onze overige standpunten omtrent de leefomgeving