Waterplanten: tijdig maaien voorkomt overlast voor watersport


Laatste update: 07/06/2022

Op veel Nederlandse wateren is sprake van een explosieve groei van waterplanten. Deze zorgen voor overlast bij watersporters. Boten raken verstrikt in de planten, koelsystemen verstoppen en schroeven lopen vast. Er ontstaan onveilige situaties en schade aan de vaartuigen. Reddingsmaatschappijen klagen over het moeizaam bereiken van drenkelingen. Bedrijven raken klanten kwijt doordat zij vertrekken naar gebieden zonder waterplanten. Zij lijden bedrijfseconomische schade. HISWA (tegenwoordig HISWA-RECRON) houdt de (rijks)overheid verantwoordelijk voor de explosieve groei van waterplanten en vindt dat het maaien van waterplanten in openbaar gebied een overheidstaak is.

Helder waterbeleid
De waterkwaliteit is in de loop der jaren verbeterd waardoor het water helderder is geworden. Door het heldere water in combinatie met een voedselrijke bodem, groeien de waterplanten sterk. Ingrijpen is nodig. Als dat niet gebeurt, komt de totale bevaarbaarheid van bijvoorbeeld het IJsselmeerbekken ernstig in gevaar.

Overheidstaak
Rijkswaterstaat maait in het IJsselmeergebied bij overlast door waterplanten in de vaarroute voor de beroepsvaart. Buiten deze routes maait Rijkswaterstaat niet. HISWA is van mening dat het maaien van waterplanten in openbaar gebied een overheidstaak is.

Tijdig maaien
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de overlast die waterplanten veroorzaken. Deze overlast kan Rijkswaterstaat voorkomen of beperken, onder andere door tijdig de waterplanten te maaien.

Zelf maaien
Gebruikers van het water kunnen beperkt maaien, mits zij zich aan regels van Rijkswaterstaat houden: de Handreiking Waterplanten Maaibeheer. HISWA zoekt naar verruiming van deze regels.

Stichtingen
Er zijn inmiddels twee samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen die het maaien van de waterplanten regelen: de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren en de Stichting Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer.

Resultaat of gewenst resultaat

De overlast van waterplanten terugdringen, zodat er een goed bevaarbaar gebied voor de watersport blijft bestaan.

Documenten

Tags: waterplanten overlast maaien