Uitbreiding van Maastricht Aachen Airport (MAA) is ongewenst

Er is veel te doen over de toekomst van Maastricht Aachen Airport. Een voorgenomen uitbreiding van de startbaan en een verhoging van het aantal vliegbewegingen heeft negatieve effecten op de recreatiesector.
 

Ons standpunt

Recreanten en toeristen komen naar Limburg voor een zo optimaal mogelijke beleving van hun vakantie. Veel recreatiebedrijven in de mooie natuur van Limburg hebben door het vliegveld echter te maken met geluidsoverlast en een toename van fijn- en stikstof. Met de plannen waarbij de vliegbewegingen substantieel toenemen, ontstaat bij veel recreatiebedrijven schade aan de beleving van hun product of dienst door hun gasten.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het verhogen van het aantal vliegbewegingen leidt tot minder vitale bedrijven. Daarnaast heeft het een negatieve impact op de lokale economie en de leefbaarheid. HISWA-RECRON voorziet een afname van het aantal gasten in deze regio. Bovendien zal er sprake zijn van een dalende natuurwaarde, meer fijn- en stikstofuitstoot, minder capaciteit voor (woning)bouw, neergang duurzaamheidsstreven, minder biodiversiteit en een slechter (toeristisch) imago.

Lees meer informatie in ons factsheet.

Wat willen we bereiken

HISWA-RECRON wil een onderzoek naar alternatieven. Dat kan sluiting zijn of een transformatie naar een klein vliegveld waarbij de vele vrachtvluchten (80 procent) komen te vervallen. De vrijgekomen ruimte biedt innovatiekansen. Het zal landschap en omgeving weer verbinden, geld opleveren en de behoefte aan nieuwe natuur verder vervullen. Laten we vooral de substantiële bijdrage aan de energie-opgave niet vergeten. De zonne-energie die opgewekt kan worden door zonnepanelen te plaatsen op het vrij gekomen vliegveld levert meer stroom op dan alle Limburgse leden van HISWA-RECRON nodig hebben.

Benieuwd naar onze overige standpunten omtrent de leefomgeving