Lozen van gezuiverd toiletwater toestaan

Het is algemeen bekend dat watersporters de inhoud van een toilet niet overboord mogen lozen. De oplossing die vanuit de overheid gepromoot wordt, is het inbouwen van een vuilwatertank. Het inbouwen van zo’n tank is een kostbare en omslachtige aangelegenheid voor de watersporter. HISWA-RECRON vindt een zuiveringssysteem aan boord, waarbij het toiletwater wordt gezuiverd van ziekmakende bacteriën, de beste oplossing.

Ons standpunt

Het is algemeen bekend dat watersporters de inhoud van een toilet niet overboord mogen lozen. Het lozingenverbod, bedoeld om de kwaliteit van onze binnenwateren te waarborgen, is in 2009 ingevoerd. HISWA Vereniging (nu HISWA-RECRON) was destijds voorstander van de vrije formulering van dit verbod. Het geeft watersporters de ruimte zelf invulling te geven aan het verbod; er is geen specifiek middel voorgeschreven.

De oplossing die vanuit de overheid gepromoot wordt, is het inbouwen van een vuilwatertank. Dat is inmiddels verplicht voor nieuwe boten en is opgenomen in de Wet Pleziervaartuigen in 2016. In boten die voor 2016 zijn gebouwd, bevindt zich echter zelden een vuilwatertank. Het inbouwen van zo’n tank is een kostbare en omslachtige aangelegenheid voor de watersporter. 
Veel watersporters – al dan niet met een vuilwatertank aan boord – houden zich niet aan het lozingenverbod. Het blijkt in de praktijk erg lastig om in bestaande vaartuigen een tank in te bouwen. Volume is een probleem, geur is vaak ook een groot nadeel.

HISWA-RECRON vindt een zuiveringssysteem aan boord, waarbij het toiletwater wordt gezuiverd van ziekmakende bacteriën, de beste oplossing. Fabrikanten werken inmiddels aan verschillende systemen. Daar zitten, naar verluidt, ook kleine systemen bij die redelijk betaalbaar zullen worden aangeboden. Zuiveringssystemen zijn daarmee een goed alternatief voor de vuilwatertanks. Het lozen van gezuiverd toiletwater wordt op deze manier mogelijk. 

HISWA-RECRON zet in op een overgangstermijn van minimaal vijf jaar waarbij waterzuivering is toegestaan en breed beschikbaar, inzetbaar en betaalbaar is. HISWA-RECRON is ervan overtuigd dat watersporters bereid zijn om hun toiletwater te zuiveren, als er niet al te grote, goede, betaalbare zuiveringssystemen op de markt zijn.

Wat willen we bereiken

Het toestaan van zuiveringssystemen waarmee watersporters toiletwater aan boord kunnen zuiveren en daarna probleemloos kunnen lozen.

Lees meer

In onze Kennisbank (alleen voor leden) vind je meer informatie over dit onderwerp.

Benieuwd naar onze overige standpunten omtrent de leefomgeving