Zonder goede arbeidsvoorwaarden en cao's geen personeel

Bedrijven in de watersport en recreatie staan voor de uitdaging structureel voldoende medewerkers aan hun bedrijf te binden. Bij de werving hebben ondernemers baat bij goed human resourcesbeleid met passende arbeidsvoorwaarden. HISWA-RECRON wil dat de wetgever arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving ontwerpt, die past bij het seizoensmatige karakter van de sector. Dat vereist maatwerk en kennis van de sector.

Ons standpunt

Veel bedrijven in de watersport- en recreatiesector kennen een seizoensmatig bedrijfsmodel. In het voorjaar is er een grote personeelsinstroom en in het najaar stromen vele werkenden weer uit. Daarnaast zijn er relatief veel functies op oproepbasis en werken er veel jongeren in de sector. Dit patroon stelt specifieke eisen aan het arbeidsvoorwaardenbeleid. Met een passend arbeidsmarktbeleid kunnen ondernemers zich beter onderscheiden en zo makkelijker werkzoekenden verleiden.

HISWA-RECRON ondersteunt leden met het afsluiten van passende cao’s, het maken van collectieve pensioenafspraken en het voeren van een actief personeelsbeleid. Daarnaast staat HISWA-RECRON de leden met raad en daad ter zijde bij de uitvoering van personeelsbeleid. HISWA-RECRON sluit cao’s af die passen bij het bedrijfsmodel van de leden. De cao’s moeten flexibele inzet mogelijk maken, maar tegelijkertijd ook het belang van de werknemer dienen. Een goed evenwicht tussen beider belangen is noodzakelijk. De cao’s zijn voor veel leden een spoorboekje. Verplichtingen en rechten zijn duidelijk omschreven en bieden daarmee werkgever en werknemer (rechts)zekerheid.

Wat willen we bereiken

HISWA-RECRON wil dat alle leden een passend personeelsbeleid kunnen voeren, afgestemd op behoeftes van medewerkers en volgens de cao’s. 

Lees meer

Benieuwd naar onze overige standpunten omtrent positionering?