Standpunten posit...

Standpunten positionering

Ondernemers in onze sector zijn belangrijk voor de maatschappij. Niet alleen in economische zin maar ook sociaal-maatschappelijk. Landelijk maar vooral ook in de regio. Ze zijn relevant voor onze welvaart en ons welzijn. Bij de overheid, de pers, onze klanten en gasten én het grote publiek is het daarom belangrijk om herkenbaar en zichtbaar te zijn. Arbeidsmarktbranding is daarbij belangrijk.

HISWA-RECRON, leden, scholen en werknemersorganisaties moeten beter samenwerken aan arbeidsmarktbranding en -communicatie. Dat betekent onder andere dat de beroeps- en opleidingsmogelijkheden beter in beeld moeten zijn bij toekomstige studenten. 

Bedrijven in de watersport en recreatie staan voor de uitdaging structureel voldoende medewerkers aan hun bedrijf te binden. Bij de werving hebben ondernemers baat bij goed human resourcesbeleid met passende arbeidsvoorwaarden. HISWA-RECRON wil dat de wetgever arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving ontwerpt, die past bij het seizoensmatige karakter van de sector. 

Het werk in de watersport- en recreatiesector neemt toe in omvang en wordt complexer, maar moet met minder medewerkers uitgevoerd worden. Bedrijven moeten dus slimmer gaan werken. Onder andere door jongeren en zij-instromers te verleiden om een opleiding in de watersport of recreatie te volgen. Een passende opleidingsinfrastructuur op vmbo-, mbo-, hbo- en wo-niveau is daarbij essentieel.

Benieuwd naar onze overige standpunten?