Arbeidsmarktbranding is hard nodig

HISWA-RECRON, leden, scholen en werknemersorganisaties moeten beter samenwerken aan arbeidsmarktbranding en -communicatie. Dat betekent onder andere dat de beroeps- en opleidingsmogelijkheden beter in beeld moeten zijn bij toekomstige studenten. 

Ons standpunt

Watersport- en recreatieondernemers staan voor de uitdaging om langdurig voldoende medewerkers aan zich te binden om het werk te kunnen blijven uitvoeren. De aanwas van mbo- en hbo-studenten daalt. Minder jongeren kiezen voor een opleiding in de watersport- en recreatiesector. De verwachting is dat de instroom steeds lager wordt.

Om het tij te keren, moeten ondernemers actiever aan de slag om jongeren en zij-instromers te verleiden om te komen werken in de sector. Daarnaast moeten zij hun medewerkers stimuleren om te blijven werken in de sector. Op dit moment is de vraag naar medewerkers groter dan het aanbod. Dit wordt versterkt door demografische ontwikkelingen: het aantal jongeren in Nederland neemt af en het aantal ouderen neemt toe. Het tekort aan medewerkers blijft niet beperkt tot de watersport- en recreatiebranche, er is concurrentie met diverse bedrijfstakken.

HISWA-RECRON, leden, scholen en werknemersorganisaties moeten beter samenwerken aan arbeidsmarktbranding en -communicatie. Dat betekent onder andere dat de beroeps- en opleidingsmogelijkheden beter in beeld moeten zijn bij toekomstige studenten. Er zijn verschillende beroepen op allerlei niveaus. Het werk is veelzijdig, kent veel vrijheid en creativiteit. Daarnaast zijn er volop kansen voor een levenslange loopbaan. Dit is nog onvoldoende bekend. Het creëren van een positief imago van werken in de watersport- en recreatiebranche is een must. Daarbij is samenwerking tussen scholen en bedrijven hard nodig. en daar wordt gezamenlijk aan gewerkt.

Wat willen we bereiken

We willen optimale bekendheid van de beroepen, opleidingen en loopbaanmogelijkheden die er zijn in de sector.

Lees meer

  • Op onze speciale pagina over arbeidsmarktbranding
  • In onze Kennisbank (alleen voor leden) vind je meer informatie over onze activiteiten, diensten en producten op het gebied van arbeidsmarkt
  • Informatie over opleidingen en beroepen vind je hier
  • Op recron.nl vind je alle vacatures in de leisure en recreatie
  • Op hiswa.nl vind je alle vacatures in de jachtbouw en watersport

Benieuwd naar onze overige standpunten omtrent positionering?