De HISWA-cao: arbeidsvoorwaarden en pensioen goed geregeld


Laatste update: 21/05/2024

Er is een nieuwe HISWA-cao vanaf 1 januari 2023.

Met ingang van 1 januari 2023 is er een nieuwe HISWA-cao afgesloten voor de duur van twee jaar: 2023 en 2024. De cao geldt voor bedrijven in de houten en kunststoffen jachtbouw, alsmede waterrecreatie ondersteunende activiteiten, die onder de werkingssfeer vallen die in de cao is opgenomen.

Loonstijging
De cao kent een loonstijging van 5 procent per 1 januari 2023 en van 3,5 procent per 1 januari 2024.

Reiskosten
De vergoeding voor reiskosten woon/werkverkeer wordt met ingang van 1 januari 2023  verhoogd naar 0,21 euro per kilometer.

Thuiswerken
De vergoeding voor thuiswerken wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar 2,15 euro per dag.

Bedrijfshulpverlening
De werknemer die BHV’er wordt of al is, krijgt met ingang van 1 januari 2023 een toeslag van 10 euro bruto per maand.

Duurzame inzetbaarheid
De cao-partijen spreken af om gedurende de looptijd van de cao te onderzoeken of ze een stappenplan voor duurzame inzetbaarheid kunnen maken. Het stappenplan moet beschikbaar komen voor iedereen van 50 jaar en ouder. In een jaarlijks gesprek met de werknemer wordt gekeken hoe het met hem of haar gaat en wat een passende afspraak kan zijn om hem of haar gezond, gemotiveerd en bekwaam aan het werk te houden tot aan het pensioen.

Pensioenregeling jachtbouw en watersport
De pensioenfranchise is het fiscale minimum 2023.

Sociaal Fonds
Naast de cao bestaat het Sociaal Fonds HISWA 2021 – 2025. Hierin is het arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid vastgesteld. Werkgevers die de HISWA-cao toepassen, vallen ook onder dit fonds.

Pensioen
De pensioenregeling voor bedrijven die onder de HISWA-cao vallen, is ondergebracht bij het Bedrijfstak Pensioenfonds Vlakglas.

Voordelen van de cao
De HISWA-cao is de belangrijkste collectieve arbeidsovereenkomst in de watersportsector en kent vele voordelen. 

  • Specifiek voor watersportbedrijven opgesteld
  • Arbeidsvoorwaarden zijn goed geregeld
  • Werkgever en werknemer weten waar ze aan toe zijn (“spoorboekje”)
  • Invloed voor leden op de inhoud van de cao (cao commissie HISWA-leden)
  • Bedrijven mogen in gunstige zin altijd afwijken van de cao-afspraken
Interne links
Documenten
Gerelateerd nieuws
21jan
Nieuwe cao voor watersportbedrijven en zeilmakerijen

Tags: HISWA-cao HISWA cao cao HISWA cao watersport cao watersportrecreatie watersport cao watersportrecreatie cao cao arbeidsvoorwaarden collectieve arbeidsovereenkomst collectieve arbeidsovereenkomst voor de houten-, en kunststoffen jachtbouw en waterrecreatie-ondersteunende activiteiten cao jachtbouw cao houten jachtbouw cao kunststoffen jachtbou