Cao Recreatie


Laatste update: 30/11/2022

De Cao Recreatie heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De cao geldt voor HISWA-RECRON leden die als hoofdactiviteit het aanbieden van verblijfsrecreatie hebben (in tent, caravan of vergelijkbaar kampeermiddel, bungalow, appartement of vergelijkbare accommodatie). Deze cao is de opvolger van de Cao Recreatie die is geëindigd op 31 december 2021. Onder documenten treft u de cao tekst in PDF aan.

Ten opzichte van de voorgaande cao zijn de belangrijkste wijzigingen:

- verhoging salarisschalen en feitelijk betaalde salarissen:

  • 4% per 1 april  2022
  • 2% per 1 januari  2023
  • 1% per 1 juli  2023

- extra verhoging van 5% van jeugdschalen per 1 januari  2022

- mogelijkheid voor nul-urencontracten voor hulpkrachten (art 7:628a lid: intrekken oproep van 4 dagen terugbrengen naar 24 uur)

- zondagtoeslag: standaard uitbetalen, tenzij de werknemer om compensatie in tijd verzoekt

- per 1 januari  2023 vervallen minuren aan het einde van de referteperiode, tenzij het inhalen van minuren door toedoen werknemer niet mogelijk was

De Cao Recreatie kent verscheidene vormen van arbeidsovereenkomsten. De modellen staan in de bijlages. Door deze verschillende arbeidsovereenkomsten is het voor werkgevers en werknemers mogelijk afspraken over inzet en werktijden te maken die passen bij de bedrijfsvoering en tevens voldoen aan de eisen die het arbeidsrecht stelt. Zo kent de cao het flexitimer contract, het jaarurennorm contract en een nul-urencontract voor hulpkrachten (scholieren en studenten).

Voor veel werkgevers en werknemers is de cao een “spoorboekje”. Het geeft houvast en maakt duidelijk welke rechten en plichten er zijn voor beiden. Dat voorkomt onnodige en tijdrovende discussies, zeker met de instroom en uitstroom zoals veel seizoensbedrijven in de verblijfsrecreatie deze kennen.  

Werknemers werkzaam in de verblijfsrecreatie nemen vanaf 21 jaar verplicht deel aan het de pensioenregeling, die wordt uitgevoerd door het Pensioenfonds Recreatie https://www.pensioenfondsrecreatie.nl/

 

Cao Recreatie 2022 – 2023 app gereed

In de app van de Cao Recreatie is de nieuwe cao 2022 – 2023 opgenomen. Deze app is te downloaden zowel in de app store als beschikbaar voor Android. De volledige cao tekst met de loontabellen is opgenomen is deze app. Daarnaast tref je er veel gestelde vragen aan en een XYZ toelichting op de cao. De modelarbeidsovereenkomsten A tot en met G uit bijlage 4 zijn te downloaden in WORD en daarmee gemakkelijk beschikbaar.
Bekijk hier de app.

 

Verzekering 3e WW jaar wordt voortgezet! (aug 2022)
De Cao Recreatie, die van toepassing is op bedrijven in de verblijfsrecreatie, kent een bepaling over de SPAWW. Dit is de stichting waar het 3e WW jaar is verzekerd en waarvoor werknemers op grond van de Cao Recreatie verplicht premie afdragen.  Hiervoor is een collectieve cao afgesloten. De werkgever houdt de premie op het salaris en draagt deze af aan SPAWW.
De SPAWW informeert op dit moment bedrijven in de verblijfsrecreatie dat deze collectieve cao per 1 oktober as eindigt. Maar dat is niet het geval. De collectieve cao waarbij de Cao Recreatie is aangesloten loopt per 1 oktober a.s. door. De premie inning wordt voortgezet en de verzekering 3e WW jaar blijft van kracht. In art. 29A Cao Recreatie “Deelname aan Stichting SPAWW”  is dit vastgelegd.”

Wettelijk minimum loon in 2023 verhoogd met 10,15%

Het kabinet heeft besloten om het WML per 1 januari 2023 fors extra te laten stijgen. In totaal wordt het Wettelijk Minimum Loon per 1 januari 2023 met 10,15% verhoogd. Dit betekent dat in de salaristabellen de laagste loonschalen op het wettelijk minimum loon niveau komen te liggen. De in de cao genoemde bedragen zijn om die reden niet langer juist.

Hieronder treft u de juiste bedragen in de salaristabellen aan.

Documenten
Gerelateerd nieuws
01apr
Cao Recreatie 2022 – 2023 definitief
Veelgestelde vragen

Tags: cao cao recreatie salarisschalen