Cao Recreatie


Gepubliceerd: 06/06/2019

De Cao Recreatie heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. De Cao Recreatie geldt voor ondernemingen in de verblijfsrecreatie. In deze cao staan alle rechten en plichten van werkgevers en werknemers voor bedrijven in de verblijfsrecreatie. De Cao Recreatie is ook als app te raadplegen.

 

Gedurende de looptijd van de Cao Recreatie worden de schaalbedragen en feitelijk uitbetaalde salarissen, exclusief individueel overeengekomen persoonlijke toeslagen, als volgt verhoogd:

  • met ingang van 1 juli 2019 met 2 %
  • met ingang van  1 oktober 2019 met 1 %
  • met ingang van 1 juli 2020 met 1,5%
  • met ingang van 1 oktober 2020 met 1,25 %

Handboek

De Cao Recreatie kent ook een Handboek Functie-indeling in de verblijfsrecreatie. Dit Handboek wordt gebruikt om de functies in de juiste salarisschaal in te delen. Het handboek is in dit bericht onder het kopje 'documenten' te downloaden.

Documenten
Gerelateerd nieuws
09nov
Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie met één jaar ongewijzigd verlengd; pensioenpremie verblijfsrecreatie niet omhoog.
Veelgestelde vragen

Tags: cao cao recreatie