Cao Recreatie


Gepubliceerd: 06/06/2019

De Cao Recreatie heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. De Cao Recreatie geldt voor ondernemingen in de verblijfsrecreatie. In deze cao staan alle rechten en plichten van werkgevers en werknemers voor bedrijven in de verblijfsrecreatie. De Cao Recreatie is ook als app te raadplegen.

 

Gedurende de looptijd van de Cao Recreatie worden de schaalbedragen en feitelijk uitbetaalde salarissen, exclusief individueel overeengekomen persoonlijke toeslagen, als volgt verhoogd:

  • met ingang van 1 juli 2019 met 2 %
  • met ingang van  1 oktober 2019 met 1 %
  • met ingang van 1 juli 2020 met 1,5%
  • met ingang van 1 oktober 2020 met 1,25 %
Documenten
Veelgestelde vragen

Tags: cao cao recreatie