Cao Recreatie


Laatste update: 24/06/2021

Cao Recreatie 2021 uitgebreid met jaarurennorm contract

De Cao Recreatie is voor 2021 grotendeels ongewijzigd verlengd. Zo vindt er dit jaar geen collectieve cao loonsverhoging plaats. Er is echter wel een contractvorm aan toegevoegd: het jaarurennorm contract in art. 12A.

De Cao Recreatie geldt voor ondernemingen in de verblijfsrecreatie. In deze cao staan alle rechten en plichten van werkgevers en werknemers voor bedrijven in de verblijfsrecreatie. 

 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van dit contract én wanneer het voor onbepaalde tijd wordt afgesloten, is de lage WW premie van toepassing. Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans is er namelijk een hoge en lage WW premie ingevoerd, waarbij de hoge WW premie geldt voor oproepovereenkomsten en de lage WW premie voor niet-oproepovereenkomsten. Het flexitimer contract in de cao recreatie (art 12) bleek een oproepovereenkomst te zijn en onder de hoge WW premie te vallen. Het jaarurennorm contract is geen oproepovereenkomst, maar kent wel de benodigde flexibiliteit.

De belangrijkste kenmerken zijn:

  • een vaste minimale gegarandeerde arbeidstijd per jaar / 12 maanden
  • een vast salaris per maand/periode
  • flexibele inroostering
  • overwerkuren en minuren zijn mogelijk
  • uitbetaling van overwerkuren na het jaar/12 maanden
  • lage WW premie wanneer er een onbepaalde tijd dienstverband is


In de cao zijn verder een aantal wijzigingen in de tekst aan gebracht die de leesbaarheid ten goede komen.

Er komen geen Cao boekjes meer. De praktijk heeft uitgewezen dat deze nog weinig gebruikt werden.

 

Cao Recreatie App 2021
De Cao Recreatie 2021 App is eveneens beschikbaar. Voorbeelden van arbeidsovereenkomsten zijn uit deze app te downloaden in een WORD format. Lees hier meer

Documenten
Gerelateerd nieuws
09nov
Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie met één jaar ongewijzigd verlengd; pensioenpremie verblijfsrecreatie niet omhoog.
Veelgestelde vragen

Tags: cao cao recreatie