Extra subsidie voor bedrijven met leerling-medewerkers


Gepubliceerd: 23/02/2021

Voor het lopend studiejaar 2020-2021 heeft de minister van onderwijs voor ieder jaar € 10,6 miljoen uitgetrokken voor verhoging van de Subsidieregeling praktijkleren. Dit geld is bedoeld om werkgevers in sectoren die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen te stimuleren bbl-plekken aan te blijven bieden (4 dagen werken in bedrijf en 1 dag per week naar school).  

 Werkgevers in de watersport(industrie) kunnen gebruik maken van deze hogere subsidie vanwege de volgende redenen:
- De arbeidsmarktperspectieven voor mbo'ers zijn goed;
- De sector is conjunctuurgevoelig;
- De sector wordt voornamelijk privaat gefinancierd;

Werkgevers in de watersport(industrie) ontvangen dus extra subsidie voor het aanbieden van bbl-leerplekken bovenop het bedrag aan subsidie, waar van zij op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunnen maken. 
Voor de bepaling van de leerbedrijven die in aanmerking zullen komen voor deze extra subsidie hanteert de minister de codes van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Leerbedrijven waarvan de hoofdactiviteit een SBI-code heeft die voorkomt in onderstaand  overzicht, kunnen in aanmerking komen voor de extra subsidie praktijkleren.
Tip: Zoek eerst je SBI code op. Kijk dan of je code in de lijst staat. Overzicht SBI codes: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-48267.html

 

Bied een opleidingsplaats aan - Word leerbedrijf

Veel van de vertraging van studenten vloeit voort uit een tekort aan stages, maar ook uit het feit dat (praktijk)lessen onder de huidige restricties moeilijker vormgegeven kunnen worden. Bovendien is de lesuitval aanmerkelijk hoger door Corona.
Alles wordt nu in het werk gesteld om het aantal opleidingsplaatsen in de bedrijven zo snel als mogelijk weer op peil te brengen. Daarnaast hebben studenten op dit moment te maken met ongunstiger arbeidsmarktomstandigheden. Dit vraagt extra begeleiding naar de arbeidsmarkt.

Voor een aantal branches is de arbeidsmarkt op dit moment voor leerling-werknemers ongunstig. Maar, dit geldt niet voor alle bedrijven! HISWA-RECRON roept daarom bedrijven op om opleidingsplaatsen aan te bieden aan leerling-werknemers en om gebruik te maken van de gunstige extra vergoeding vanuit de overheid.

Bedrijven kunnen een opleidingsplaats aanbieden op: www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden

 

Externe links

Tags: subsidie leerbedrijf leerling-medewerker arbeidsmarkt opleidingsplaats