Subsidieregelingen voor watersport- en recreatieondernemers


Gepubliceerd: 17/12/2020

HISWA-RECRON is betrokken bij de tot stand koming van vele subsidieregelingen. Bekijk hier actueel overzicht van een groot aantal (corona)subsidieregelingen in jouw provincie.

Drenthe

De provincie Drenthe heeft SNN tot uitvoerder gemaakt van een aantal regelingen waaronder de corona-regeling. Via de site van SNN vind je meer subsidiemogelijkheden. Ook via de site van de provincie vindt je verschillende regelingen.

https://www.snn.nl/subsidies-ondernemen-in-coronatijd

https://ikbendrentsondernemer.nl/coronavirus/

Friesland

Vanaf 13 juli kunnen ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector een bedrag aanvragen uit de nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is bijna 1 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan via www.snn.nl/anderhalvemeterregelingfrl. Een compleet subsidieoverzicht kun je vinden via de volgende link:

https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/rubriek/friese-economie_16.html

Gelderland

De Covid-19 subsidies en/of ondersteuningsmaatregelen van de provincie Gelderland zijn/waren ruimhartig. Inmiddels gesloten: de subsidieregeling voor de invulling/uitvoering van de 1,5 m covid maatregelen binnen je fysieke bedrijfsvoering

Nu loopt nog het project - HISWA/RECRON samen met KHN - ‘steuntje in de rug’ / € 1.000.000,-. De voucher advies regeling van max € 5.000,- ex btw  was al binnen 24 uur overtekend: https://www.khn.nl/steuntjegelderlandhiswakhn

We zijn in overleg met de provincie of de voucherregeling nog verruimd kan worden.

Groningen

De provincie Groningen doet er alles aan de dienstverlening zoveel mogelijk in stand te houden. Bovendien willen we de vitaliteit van de Groninger economie en samenleving extra ondersteunen. Voor organisaties, instellingen en ondernemers die wij financieel ondersteunen, bijvoorbeeld met subsidies of leningen, hebben wij verschillende noodmaatregelen. Daarnaast hebben we 11,5 miljoen uitgetrokken om de gevolgen van corona aan te pakken. Vanaf 1 juli is er een subsidieregeling beschikbaar, die kleine ondernemers helpt bij de coronamaatregelen. Meer info kun je vinden op: https://www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/coronacrisis/

Limburg

https://liof.nl/programma/corona-rebuild-program-voor-toerisme-recreatie

Noord-Brabant

https://www.lofbrabant.nl/

https://www.midpointbrabant.nl/sectoren/smart-leisure/

Overijssel

Je vindt in dit document een overzicht van de subisdiemaatregelen voor bedrijven in de Vrijetijdseconomie.

https://www.overijssel.nl/loket/subsidies/

Binnenkort zal naar verwachting het nieuwe TOTO-2 programma hieraan worden toegevoegd. Dit betreft een subsidie van 7.500 euro per bedrijf voor innovaties. Daarnaast volgt nog een subsidie voor vergroenen van bedrijven. HISWA-RECRON zal je van beide aanstaande regelingen meteen informeren.

Zeeland

https://www.impulszeeland.nl/nl/innovatiefinanciering/vouchers

Documenten

Tags: