Werken bij hoge temperaturen


Laatste update: 12/08/2020

Een goed klimaat op de arbeidsplaats is belangrijk om optimaal te kunnen werken. Soms is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld bij hitte in de zomer. Bij deze omstandigheden kunnen werknemers onwel worden en/of ernstig letsel oplopen. Hitte is voor alle medewerkers belastend. Fysieke arbeid draagt bij aan het opwekken van extra warmte in het lichaam. Sommige werknemers lopen meer risico in verband met zwangerschap, leeftijd, medicijngebruik, zwakkere gezondheid, etc. Bij warmte loopt het concentratievermogen bovendien terug, waardoor ongevalskansen toenemen.

 


Arbobesluit
Het Arbobesluit bepaalt dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van medewerkers. Hoewel er geen specifieke temperaturen genoemd worden, is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten en -schade te voorkomen.

De stelregel is dat werken bij een hoge temperatuur moet worden voorkomen. Als dit niet kan worden voorkomen, moet de werkgever:
1. Nagaan of werken in de warmte wel noodzakelijk is
2. De duur van werkzaamheden in de warmte verkorten
3. Werkzaamheden afwisselen met werk op een koelere plek
4. Koele dranken aanbieden
5. Persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen

Buiten werken bij hitte
Medewerkers die buiten werken onderschatten vaak de gevaren van de zon. Blootstelling aan zonlicht brengt een verhoogd risico op huidkanker.

Het is belangrijk dat je medewerkers beschermt tegen de zon. Zorg voor beschermende kleding, waarmee de werknemer zijn lichaam grotendeel kan afdekken.
Vergeet niet de afdekking van het hoofd, zoals een hoofddeksel en UV zonnebril.
Stel zonnebrand met een hoge beschermingsfactor beschikbaar, ook als het bewolkt is.

Veel medewerkers zullen het niet stoer vinden om met deze beschermingsmiddelen te moeten werken. Maar, voorkomen is echt beter dan genezen.  

Het KNMI geeft regelmatig waarschuwingen tegen extreme weersverwachtingen. Bedrijven krijgen regelmatig te maken met extreem weer, bijvoorbeeld hoge UV-straling, wind, onweer, hitte, etc. 
Ondernemers moeten volgens de Arbowet zorgen voor een veilige werkomgeving. Het weer maakt onderdeel uit van de werkomgeving. De ondernemer moet hiermee dus wel rekening houden.

Een weerswaarschuwing voor extreem weer betekent niet dat medewerkers niet hoeven te verschijnen en automatisch thuis mogen blijven of eerder naar huis mogen. Medewerkers zijn ook bij weerswaarschuwingen gewoon verplicht om te komen of te blijven werken.
De ondernemer kan de medewerkers bij extreem weer andere werkzaamheden laten uitvoeren, waarbij de medewerkers geen gevaar lopen.
Levert de verplichting om te komen blijven werken wel een  bezwaar op, dan kan de ondernemer in goed onderling overleg met de medewerker(s) afspreken om vakantie uren op te nemen of om verzuimde uren op een ander tijdstip in te halen. De medewerker moet hiermee instemmen.

Binnen werken bij hitte
Voor werk in kantoren en kleine werklokalen bestaan er vuistregels om te bepalen of de temperatuur niet te hoog is. Het gaat hier om een indicatie en dus niet om wettelijke grenswaarden:
1. In de zomer is de ideale temperatuur tussen de 23 en 26?C
2. Bij temperaturen boven de 26?C is er sprake van een extra lichamelijke belasting en moet de ondernemer denken over maatregelen
3. Voor licht fysiek kantoorwerk geldt een maximum van 28?C
4. Voor intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 26?C. Mits er een duidelijk voelbare luchtstroom is. Zonder voelbare luchtstroom mag het niet warmer zijn dan 25?C
5. Voor zeer lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 25?C. Mits er een voelbare luchtstroom is. Anders mag het niet warmer dan 23?C zijn.

Je kunt allerlei maatregelen nemen samen met de medewerkers, bijvoorbeeld:
- Warmte producerende verlichting eb apparaten uitzetten en zo kort mogelijk gebruiken
- Warme lucht afvoeren door te ventileren
- Luchtsnelheid verhogen met ventilatoren
- Lichamelijke inspanning verkorten of uitstellen
- Tropenrooster invoeren
- Werktijd verkorten
- Extra pauzes inlassen
- Veel drinken (géén alcohol!)

Overleg met de medewerkers over de maatregelen.

Tropenrooster
Een tropenrooster kan een passende maatregel zijn om de gezondheid van werknemers te beschermen. In dat geval beginnen werknemers vroeg (bijvoorbeeld om 6 uur) en kunnen zij ook eerder stoppen. Op deze manier kun je voorkomen dat (sommige) werknemers op het heetst van de dag werken.

Er zijn geen regels over het invoeren van een tropenrooster. Invoering gebeurt in goed onderling overleg tussen werkgever en medewerkers.

Medewerkers mogen niet worden verplicht om te werken volgens een tropenrooster. 


Tags: werken bij hoge temperaturen hittegolf arbeidsvoorwaarden tropenrooster