Problemen bij eindafrekening of definitieve toekenning NOW 1


Categorie:
Laatste update: 02/02/2021

Het aanvragen van de NOW 1 subsidie was eenvoudig, het indienen van de eindafrekening niet altijd. HISWA-RECRON heeft gehoord dat de definitieve toekenning kan tegenvallen. Er zijn bedrijven, die een (fors) gedeelte van hun voorlopige toekenning moeten terugbetalen, omdat zij te veel subsidie zouden hebben ontvangen. Het kan zijn dat bedrijven hierdoor alsnog in de financiele problemen komen met alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheid. 
 


HISWA-RECRON is voorstander om de werkgelegenheid in de sector zeker te stellen met oog op behoud van vakmanschap!  

Het Ministerie van Sociale Zaken ondersteunt bedrijven actief om de corona crisis door te komen met de NOW-regeling. Deze subsidie is bedoeld om werkgelegenheid te behouden. Bedrijven met een substantieel en aantoonbaar omzetverlies in 2020 vanwege corona kunnen gebruik maken van deze regeling. Veel bedrijven hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om NOW 1 aan te vragen voor hun medewerkers. Op deze manier konden zij succesvol hun medewerkers in dienst houden. Op basis van hun aanvraag kregen bedrijven de NOW 1 subsidie voorlopig toegekend. 

De voorlopige toekenning kunnen bedrijven vanaf 1 oktober verantwoorden. Hiervoor dienen bedrijven een eindafrekening in. Het UWV heeft hiervoor een portal:
- Hebben bedrijven zich gehouden aan de voorwaarden voor de subsidie?
- Hebben bedrijven terecht NOW 1 subsidie ontvangen?
- Moeten bedrijven te veel ontvangen subsidie terug betalen? 
Daarna krijgen bedrijven een definitieve toekenning van de NOW 1 subsidie. Dit kan betekenen, dat bedrijven de subsidie geheel of gedeeltelijk moeten terug betalen.    

Heb je problemen bij de eindafrekening of definitieve toekenning NOW 1?

Heb je problemen met de eindafrekening of definitieve toekenning van NOW 1? 
Binnenkort hebben wij een bespreking met minister Koolmees. Wij leggen hem graag de problemen voor die onze leden ondervinden. We horen graag welke problemen zich voordoen bij de eindafrekening. Neem contact op met HISWA-RECRON door een reactie te sturen naar: h.vanoord@hiswarecron.nl.

Geef in je reactie kort weer:
1. Wat is het probleem bij de eindafrekening of definitieve toekenning?
2. Welke gevolgen heeft dit voor het bedrijf; 
- Komt het bedrijf alsnog in de financiële problemen? 
- Hoe ziet het voortbestaan van het bedrijf eruit?
- Wat betekent dit voor de werkgelegenheid in het bedrijf?  

Het spreekt vanzelf, dat wij de reacties vertrouwelijk en niet herkenbaar voor anderen behandelen. 


Tags: NOW 1