NOW 3


Laatste update: 03/02/2021

Minister-President Mark Rutte kondigde in zijn toespraak aan dat het loket voor NOW 3.0-aanvragen per dinsdag opnieuw wordt geopend. Nederland gaat gedurende vijf weken in lockdown, waardoor meer bedrijven van deze subsidie gebruik moeten kunnen maken. Het loket was aanvankelijk open tot en met zondag 13 december, dat wordt nu 27 december.
 

Vanwege eerdere maatregelen werd de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) aan het eind van de zomer met drie tijdvakken van drie maanden verlengd, beginnend met 1 oktober. Van 90 procent van de vergoedingen in de eerste tranche wordt 10 procent ingezet voor scholing en voor van-werk-naar-werk-trajecten. Hierdoor krijgen bedrijven in het eerste tijdvak van drie maanden een tegemoetkoming van 80 procent. Aanvragen kunnen opnieuw worden ingediend bij het UWV vanaf 15 december en is open tot en met 27 december.

NOW 3.0 anders dan vorige periodes
Het kabinet heeft met sociale partners intensief gesproken over de vormgeving van de NOW. De uitkomst van dit gesprek is dat de minimale omzetdaling die bedrijven moeten hebben om recht te hebben op de NOW, in het eerste tijdvak 20 procent blijft en daarmee gelijk aan de NOW 2. Na overleg met sociale partners heeft het kabinet er ook voor gekozen om een beperkt deel van de NOW te benutten voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. Van het vergoedingspercentage van 90 procent in de eerste tranche wordt 10 procent ingezet om daar ruimte voor te creëren.
Het vergoedingspercentage dat rechtstreeks naar bedrijven gaat, wordt hierdoor 80 procent. Kabinet en sociale partners willen met deze afspraak zo veel mogelijk voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op de sociale zekerheid als het voor een bedrijf nodig blijkt om mensen te laten gaan. Het vinden van andere baan gaat immers het makkelijkst als er nog een baan is. Het kabinet wil sociale partners daarbij faciliteren, onder andere door geld beschikbaar te stellen voor de overgang van werk naar werk.

De steun dient twee doelen. Ten eerste biedt het bedrijven die ondersteuning nodig hebben om de crisis te overbruggen, de helpende hand. Zo blijft werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden. Ten tweede biedt de steun aan bedrijven de mogelijkheid om zich samen met de werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie: niet álle werkgelegenheid kan worden behouden. Het budgettair beslag van de NOW bedraagt 5,4 miljard euro voor 9 maanden (2,2 miljard in 2020 en 3,2 miljard in 2021).


Tags: NOW 3 corona