Subsidieregelingen voor watersport- en recreatieondernemers


Laatste update: 15/02/2022

HISWA-RECRON is betrokken bij de tot stand koming van vele subsidieregelingen. Bekijk hier actueel overzicht van een groot aantal (corona)subsidieregelingen in jouw provincie.

Drenthe

De provincie Drenthe heeft SNN tot uitvoerder gemaakt van een aantal regelingen waaronder de corona-regeling. Via de site van SNN vind je meer subsidiemogelijkheden. Ook via de site van de provincie vindt je verschillende regelingen.

https://www.snn.nl/subsidies-ondernemen-in-coronatijd

https://ikbendrentsondernemer.nl/coronavirus/

Friesland

Vanaf 13 juli kunnen ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector een bedrag aanvragen uit de nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is bijna 1 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan via www.snn.nl/anderhalvemeterregelingfrl. Een compleet subsidieoverzicht kun je vinden via de volgende link:

https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/rubriek/friese-economie_16.html

Tot 1 april 2022 - Scholen en instellingen in Fryslân kunnen subsidie aanvragen voor een verblijf bij een groepsaccommodatie of bij een Friese onderneming die groepsexcursies in Fryslân aanbiedt.
https://www.fryslan.frl/verblijfenexcursie

 

Gelderland

De Covid-19 subsidies en/of ondersteuningsmaatregelen van de provincie Gelderland zijn/waren ruimhartig. Inmiddels gesloten: de subsidieregeling voor de invulling/uitvoering van de 1,5 m covid maatregelen binnen je fysieke bedrijfsvoering

Nu loopt nog het project - HISWA/RECRON samen met KHN - ‘steuntje in de rug’ / € 1.000.000,-. De voucher advies regeling van max € 5.000,- ex btw  was al binnen 24 uur overtekend: https://www.khn.nl/steuntjegelderlandhiswakhn

We zijn in overleg met de provincie of de voucherregeling nog verruimd kan worden.

Groningen

De provincie Groningen doet er alles aan de dienstverlening zoveel mogelijk in stand te houden. Bovendien willen we de vitaliteit van de Groninger economie en samenleving extra ondersteunen. Voor organisaties, instellingen en ondernemers die wij financieel ondersteunen, bijvoorbeeld met subsidies of leningen, hebben wij verschillende noodmaatregelen. Daarnaast hebben we 11,5 miljoen uitgetrokken om de gevolgen van corona aan te pakken. Vanaf 1 juli is er een subsidieregeling beschikbaar, die kleine ondernemers helpt bij de coronamaatregelen. Meer info kun je vinden op: https://www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/coronacrisis/

Limburg

https://liof.nl/programma/corona-rebuild-program-voor-toerisme-recreatie

Noord-Brabant

https://www.lofbrabant.nl/

https://www.midpointbrabant.nl/sectoren/smart-leisure/

Overijssel

Je vindt in dit document een overzicht van de subisdiemaatregelen voor bedrijven in de Vrijetijdseconomie.

https://www.overijssel.nl/loket/subsidies/

Binnenkort zal naar verwachting het nieuwe TOTO-2 programma hieraan worden toegevoegd. Dit betreft een subsidie van 7.500 euro per bedrijf voor innovaties. Daarnaast volgt nog een subsidie voor vergroenen van bedrijven. 

 

 

Zeeland

https://www.impulszeeland.nl/nl/innovatiefinanciering/vouchers

Zuid-Holland

Kom met initiatieven om Zuid-Holland beweegvriendelijker te maken en aantrekkelijker te maken om te recreëren. De provincie heeft een subsidieregeling van in totaal €2 miljoen voor initiatieven op het gebied van sport en (water)recreatie opengesteld. Ook is geld beschikbaar voor beheerders van groen- en natuurgebieden om de kwaliteit van deze door corona drukbezochte gebieden op peil te houden.

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/april-2021/help-mee-zuid-holland-beweegvriendelijker

Noord-Holland

De provincie Noord-Holland wil de verblijfsrecreatieve sector revitaliseren en toekomstbestendig maken en houden. Er een nieuwe subsidieregeling beschikbaar waarbij in totaal 100.000 euro beschikbaar is om ondernemers te helpen bij het maken van plannen voor kwaliteitsverbetering. Daarnaast kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor onderzoek of het maken van plannen voor verduurzaming. Naast de uitvoeringsregeling heeft de provincie ook €50.000 beschikbaar gesteld voor bedrijven die nog geen scherp zicht hebben op hun problemen of kansen of niet weten waar te beginnen. Deze bedrijven kunnen inhoudelijke ondersteuning krijgen van experts op het gebied van bijvoorbeeld financiering, vastgoed of planologie

Subsidie aanvragen kan door eigenaren, exploitanten en VvE’s van campings of vakantieparken voor toeristisch-recreatieve verhuur. Op het complex moeten minimaal 40 plekken of huisjes aanwezig zijn. De provincie geeft subsidie voor onderzoek of planvorming ten behoeve van kwaliteitsverbetering en onderzoek of planvorming ten behoeve van verduurzaming waarbij toeristische-recreatieve verhuur centraal staat. De subsidie is 50 % van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 12.500,-.
Voor deze regeling is in totaal € 100.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. De provincie geeft géén subsidie als de activiteit financieel niet haalbaar is, de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen en er in het lopende kalenderjaar al een subsidie op grond van deze regeling verstrekt is voor dezelfde locatie.

https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/H/HIRB_Revitalisering_Verblijfsrecreatie_subsidie

 

Documenten

Tags: subsidieregelingen subsidies provincies