Elektriciteitsmeter op veel recreatieparken en jachthavens voldoen (nog steeds) niet aan de wet.


Laatste update: 08/02/2021

Meer dan 10 jaar geleden werd door de landelijke toezichthouder een onderzoek gedaan naar de elektriciteitsmeters die op vakantieparken en jachthavens werden gebruikt bij het bepalen van het stroomverbruik en de afrekening van de stroomkosten. Daarbij bleek dat ruim 80 % (!) van de gebruikte meters niet voldeden aan de wettelijke eisen die aan elektriciteitsmeters gesteld worden. RECRON heeft indertijd in de lobby een overgangsperiode van 10 jaar bedongen en gekregen en heeft de recreatiesector en de toeleveranciers daarover meermalen geïnformeerd.

Ruim na ommekomst van de overgangsperiode heeft de toezichthouder opnieuw onderzoek gedaan naar de vraag of de in gebruik zijnde elektriciteitsmeters inmiddels wel aan de wettelijke eisen voldoen. Het antwoord is negatief: na de 10 jaar overgangsperiode is nog steeds  in 75 % van de gevallen sprake van een niet-goedgekeurde elektriciteitsmeter. De toezchthouder zal hierop reactief toezicht gaan houden en dat houdt in dat ingeval van klachten er zal worden ingegrepen door de toezichthouder en dat daarbij een aanwijzing zal worden gegeven om de meters in overeenstemming te brengen met de wettelijke regels.

Het onderzoeksrapport en het persbericht van de toezichthouder zijn bijgevoegd aan dit artikel.

Ingeval je op grond van deze berichten voornemens bent om de aanwezige meters te gaan vervangen, neem dan contact op met een gecertificeerde installateur met kennis van (recreatie- of watersport)zaken en houdt tevens rekening met toekomstige ontwikkelingen (digitale uitlezing, mogelijkheid voor salderen); dat kan je in toekomst geld besparen.

Documenten

Tags: elektriciteitsmeter stroomverbruik toezichthouder oude elektriciteitsmeters niet-goedgekeurde elekctriciteitsmeters