Laadpalen op je parkeerplaats 


Laatste update: 30/09/2021

Met de opkomst van het elektrisch rijden en varen ontstaat er ook meer vraag naar laadpalen. Niet alleen in steden, maar ook bij recreatiebedrijven en jachthavens. Per 1 januari 2025 is het verplicht om bij utiliteitsgebouwen (gebouwen zonder woonbestemming), waaronder havengebouwen, recreatiegebouwen, receptiegebouw, etc., laadpalen aan te leggen. De verplichting is vastgelegd in het Bouwbesluit en er moet bij de ontwikkeling van bouwplannen rekening mee worden gehouden. Deze wijziging komt voort uit een herziening van het Europese Energy Performance of Building Directive (EPBD III).  

Verplichting utiliteitsbouw; nieuwe gebouwen of ingrijpende renovaties van gebouwen met meer dan 10 parkeervakken  

Voor nieuwe en te renoveren gebouwen met meer dan 10 parkeerplekken geldt vanaf maart 2020 dat er één of meer laadpalen moeten worden geïnstalleerd. Daarnaast moet minimaal 1 op de 5 parkeerplekken uitgerust worden met leidinginfrastructuur (loze leidingen). Ga je komende periode ingrijpend renoveren op je terrein of nieuw bouwen, houdt hier dan rekening mee. Wat is een ingrijpende renovatie? Hiervan is sprake als meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot. Bovendien moet deze vernieuwing, verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreffen. Bij de verbouwing of nieuwbouw is het verder van belang of de parkeerplaatsen op hetzelfde bouwwerkperceel liggen als het gebouw.  

Verplichting utiliteitsbouw; bestaande gebouwen met meer dan 20 parkeervakken  

Bij bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeervakken op hetzelfde terrein moet vanaf 2025 minimaal 1 oplaadpunt zijn aangelegd. Bij 1 op 5 parkeervakken moet er minimaal een loze leiding zijn aangelegd voor toekomstige uitbreiding. Uiteraard staat het de ondernemer vrij om zelf het aantal laadpalen uit te breiden naar behoefte en wens van de gasten/ligplaatshouders. De Nederlandse overheid heeft gekozen voor het verplicht stellen van het minimale aantal van 1 laadpaal. 

Laadpalen aanschaffen 

Wil je meer informatie over de aanschaf en aanleg van laadpalen? Dan kun je terecht bij onze Partner in Business Seijsener of bij TopSupplier Agrisnellaad.  


Tags: