Ongewenste omgangsvormen


Laatste update: 03/07/2023

Ongewenste omgangsvormen bederven de werksfeer en kunnen de gezondheid en de prestaties van medewerkers aantasten. Het kan daarbij gaan om ongewenst gedrag door derden of door medewerkers onderling. Cijfers over ongewenste omgangsvormen in Nederland laten een schokkend beeld zien. In de Arbowet wordt dit thema geschaard onder psychosociale arbeidsbelasting en deze legt werkgevers enkele wettelijke verplichtingen op. Daarnaast heeft Nederlandse Arbeidsinspectie richtlijnen bekendgemaakt op grond waarvan zij het beleid rond ongewenste omgangsvormen bij inspecties beoordeelt. Verder gelden op dit terrein vergaande bevoegdheden van de ondernemingsraad.

Verschillende ongewenste omgangsvormen

Het thema ongewenste omgangsvormen (ofwel ongewenst gedrag) omvat de volgende onderdelen:

  • agressie en geweld;
  • discriminatie;
  • pesten;
  • seksuele intimidatie.

 

Agressie en geweld

Met agres...

Log in om verder te lezen of de bestanden te downloaden

Deze content is alleen beschikbaar voor HISWA-RECRON leden. Ben je nog geen lid? Bekijk alle voordelen van een HISWA-RECRON lidmaatschap of meld je direct aan!

Inloggen op Mijn HISWA-RECRON

Lid van de HISWA-RECRON Businessclub? Dan kun je hier inloggen en toegang krijgen tot de artikelen van de kennisbank.


Tags: grensoverschrijdend gedrag pesten intimidatie agressie discriminatie geweld seksuele intimidatie