Verlenging van de wettelijke garantietermijn (non-conformiteit)


Laatste update: 09/02/2022

In het geval dat een product niet voldoet aan de verwachtingen die een koper (een consument of een zakelijke koper) in redelijkerwijs mag hebben (een gebrek aan het geleverde product), dan kan de koper zich beroepen op de zogenaamde ‘non-conformiteit’ en de verkoper aansprakelijk stellen. Welke verwachtingen een koper redelijkerwijs van dat product mag hebben, moet per specifiek geval worden vastgesteld. Een koper mag verwachten dat het product geschikt is voor normaal gebruik. De wettelijke garantie geldt eveneens, indien er bij verkoop geen expliciete garantie is verstrekt.

Tijdig een klacht indienen

Een koper dient tijdig een klacht bij de verkoper in te dienen omtrent een gebrekkig product. Conform de wet betreft het een termijn van twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek. De omstandigheden van het g...

Log in om verder te lezen of de bestanden te downloaden

Deze content is alleen beschikbaar voor HISWA-RECRON leden. Ben je nog geen lid? Bekijk alle voordelen van een HISWA-RECRON lidmaatschap of meld je direct aan!

Inloggen op Mijn HISWA-RECRON

Lid van de HISWA-RECRON Businessclub? Dan kun je hier inloggen en toegang krijgen tot de artikelen van de kennisbank.


Tags: verlenging garantietermijn product voloet niet aan de eisen non-conformiteit wettelijke garantie klacht indienen verlenging wettelijke garantietermijn