Kabinet wil concurrentiebeding verlichten


Laatste update: 16/03/2022

Een concurrentiebeding is bedoeld om het bedrijfsdebiet van een werkgever – de opgebouwde knowhow (producten, diensten en/of werkprocessen) en goodwill – te beschermen. Het gaat daarbij om het beschermen van bedrijfsgeheimen en andere concurrentiegevoelige informatie. Voorts om te voorkomen dat een ex-werknemer bepaalde (door hem onderhouden) relaties meeneemt naar zijn nieuwe werkgever, met wie de ex-werkgever in een concurrentieverhouding staat.

Het is gebruikelijk om in een arbeidsovereenkomst een zogenaamd concurrentiebeding op te nemen. Doorgaans zal een werknemer met een concurrentiebeding instemmen, aangezien deze in een afhankelijke positie zit en graag de baan wil bemachtigen. Dit betekent nog niet dat elk concurrentiebeding rechtsgeldig is.

Een concurrentiebeding moet onder andere in verhouding staan tot de reikwijdte van de functie / dan wel de bedrijfsinterne kennis die een werknemer in de uitoefening van diens werkzaamheden heeft opgedaan. Een werknemer mag niet onbillijk gehinderd worden bij het overstappen naar een andere baan.

Minister Karien van Gennip van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het voor werknemers verstikkende concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten inperken. Ze legt een plan voor een wetsvoorstel voor aan de Tweede Kamer naar aanleiding waarvan er minder gewicht aan het concurrentiebeding zal worden toegekend.  Dit betekent een wijziging van artikel 7:653 van het Burgerlijk Wetboek, waarin het concurrentiebeding is beschreven.

Werkgevers geven de voorkeur aan een strikt geformuleerd een concurrentiebeding. Dat is niet in het belang van werknemers, maar uiteindelijk ook niet in het belang van werkgevers, omwille van een verminderde mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Advies


Een concurrentiebeding opnemen voor elke functie binnen een onderneming is niet zinvol. Daarnaast dient een werkgever zwaarwegend bedrijfsbelang te onderbouwen in een concurrentiebeding.

Heb je vragen met betrekking tot een concurrentiebeding, neem dan gerust contact met op met de Ledensevice van HISWA RECRON.  

 


Tags: concurrentiebeding arbeidscontract