Wijzigingen Activiteitenbesluit Milieubeheer voor jachthavens


Laatste update: 06/04/2022

Eind maart is er door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een ontwerpbesluit ingediend met wijzingen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer en het Besluit Havenontvangstvoorzieningen. Dit is voor jachthavens die zeegaande pleziervaartuigen ontvangen van belang, aangezien deze jachthavens een ‘havenafvalplan’ moeten hebben.  

Een opvallende wijzigingen is dat de geldigheidsduur van het havenafvalplan wordt verlengd van drie naar vijf jaar. Als er binnen de termijn van vijf jaren geen wijzingen zijn, dan kan het havenplan met nog eens vijf jaar worden verlen...

Log in om verder te lezen of de bestanden te downloaden

Deze content is alleen beschikbaar voor HISWA-RECRON leden. Ben je nog geen lid? Bekijk alle voordelen van een HISWA-RECRON lidmaatschap of meld je direct aan!

Inloggen op Mijn HISWA-RECRON

Lid van de HISWA-RECRON Businessclub? Dan kun je hier inloggen en toegang krijgen tot de artikelen van de kennisbank.


Tags: