Overzicht subsidieregelingen voor de recreatie en waterrecreatie


Laatste update: 07/04/2022

Op aandringen van onder andere HISWA-RECRON heeft het Ministerie van Economische Zaken een groot onderzoek laten uitvoeren door bureau Dialogic naar subsidieregeling voor de gastvrijheidssector. Reden is dat de regelingen worden ervaren als ontoegankelijk en daarom onvoldoende worden benut door bedrijven in toerisme en recreatie. Zowel watersport- en recreatie leden van HISWA-RECRON als Jong RECRON leden gaven dit signaal al eerder aan.

 

170 regeling worden weinig benut

Voor het onderzoek zijn ook ondernemers geïnterviewd, waaronder zeven watersport- en recreatieondernemers die aangesloten zijn bij HISWA-RECRON.  De uitkomst is dat er in totaal 170 regelingen zijn die relevant zijn voor ondernemers in de sector. Dat zijn overwegend regeling op het gebied van innovatie, duurzaamheid en digitalisering. Zowel EU- en rijksregelingen als provinciale en gemeentelijke. Daarvan is een kwart specifiek ontwikkeld voor de sector. Deze worden beter benut door ondernemers dan de algemene regelingen voor het (MKB) bedrijfsleven. Er zijn wel enorme regionale verschillen.

 

Onbekend en ontoegankelijk

De Gastvrijheidssector benut de subsidie procentueel aanzienlijk lager dan je zou verwachten op basis van de omvang van de sector. De belangrijkste oorzaken van de onderbenutting heeft volgens het onderzoek met name de volgende oorzaken:

  • onbekendheid van de regelingen
  • veel generieke regelingen zijn gericht op technische innovatie en minder op sociale en diensteninnovatie
  • er is onvoldoende investeringsruimte om te co-financieren. Met name bij landelijke en regionale regelingen is dat het geval.
  • hoge administratieve lasten en een lage verwachte slagingskans
  • gebrek aan kennis of tijd om gebruik te maken van de regelingen

 

Oplossingen voor ondernemers

Naar aanleiding van het rapport is een bijeenkomst van het Ministerie georganiseerd met onder andere brancheorganisaties. HISWA-RECRON opperde ondernemers te ondersteunen met een gebiedsgerichte of provinciale aanpak. Brancheorganisaties kunnen daar een belangrijke rol in vervullen. Samen met provincies, gemeenten en regionale destinatie marketing organisaties kunnen meerdere regelingen in een meerjarig innovatie en duurzaamheidsprogramma worden ondergebracht. Zo maak je als regio ook weer kans op landelijke of Europese steunprogramma’s.

 

HISWA-RECRON aanpak als voorbeeld

En op deze wijze wordt het resultaat duidelijk zichtbaar en meetbaar en breng je ondernemers en andere stakeholders bij elkaar voor uitwisseling van kennis. Dat is immers onmisbaar voor innovatie. Het project TOTO in Overijssel en de 12 provinciale NORT projecten van HISWA, RECRON en Horeca Nederland uit de periode 1992 - 2012 werden expliciet genoemd als goede voorbeelden. In de Taskforce Gastvrijheidssector waar provincies, ministerie en branches bijeen komen worden voorstellen verder uitgewerkt.

 

Bijlage: Het 75 pagina dikke rapport van Dialogic. Vanaf pagina 66 zijn alle 170 regeling in beeld gebracht.

Documenten

Tags: subsidies recreatie en watersport dialogic subsidieregeling ministerie economische zaken onderzoek Onderzoek aansluiting regelingen op behoeften gastvrijheidssector t.a.v. innovatie, verduurzaming en digitalisering