Belangrijk!! ACM stelt vergaande regels over prijsinformatie bij internetaanbiedingen verplicht


Laatste update: 13/07/2022

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is de Nederlandse toezichthouder ten behoeve van consumentenbelangen. De ACM bewaakt onder meer dat prijsstellingen op aanbiedingen via het internet transparant en juist zijn. Met regelmaat voert de ACM daartoe controles uit en als zaken niet op orde zijn, heeft de ACM de bevoegdheid boetes en dwangbevelen  op te leggen.

Over het aanbieden van producten en diensten via het internet zijn wettelijke regels en de ACM heeft in het verleden aan die regels uitleg gegeven. Begin 2022 heeft de ACM deze regels echter flink aangescherpt en ook de recreatiesector wordt geacht zich aan die nieuwe regels te houden. Individuele bedrijven en ook HISWA-RECRON zijn daarover in de afgelopen weken in gesprek geweest met de ACM, doch de ACM heeft zich in die gesprekken, ondanks alle naar voren gebrachte bezwaren en argumenten, niet van zijn pad laten afbrengen.

Vanaf medio september 2022 zal de ACM dan ook gaan handhaven op de nieuwe regels, die heel kort samengevat inhouden, dat de getoonde prijs bij de huur van een vakantieverblijf of een campingplaats of een huurboot ook de werkelijke eindprijs is (all-in) en dat  daarin dus alle verplichte kosten moeten zijn inbegrepen, inclusief de verplichte variabele kosten (zoals de toeristenbelasting). In bijgaand document van de ACM geeft de ACM aan wat er volgens de ACM dient te gebeuren. Wij raden je dringend aan hiervan kennis te nemen en je internet- en boekingssystemen dusdanig aan te passen dat wordt voldaan aan de gestelde eisen.

HISWA-RECRON is nog in gesprek met de ACM, onder andere over het (te) korte tijdsbestek dat de sector gegund krijgt om de systemen aan te passen. HISWA-RECRON zal tevens het gesprek aangaan met een aantal Kamerleden over deze kwestie. De ACM zit hier, door bestaande wetsregels van een nieuwe interpretatie te voorzien die zeer sterk ingrijpt in de processen en systemen van ondernemers,  naar onze mening (teveel) op de stoel van de wetgever en wij willen dus van die wetgever (de Tweede Kamer) weten hoe zij daar tegen aan kijken.

Voor nadere informatie: Marcel Tap, via m.tap@hiswarecron.nl

Documenten

Tags: ACM Prijstransparantie prijsinformatie boekingssysteem ACM stelt vergaande regels over prijsinformatie bij internetaanbiedingen verplicht