VMBO start praktijkprogramma ‘Maritiem & Techniek’ en ‘Horeca, Bakkerij & Toerisme’


Laatste update: 27/07/2022

Het VMBO start in 2022 met praktijkprogramma’s. Deze programma’s bereiden VMBO-leerlingen voor op hun MBO vervolgopleiding op niveau 4. Er zijn 13 VMBO praktijkprogramma’s. Elke leerling volgt één praktijkprogramma. Daarna kiest de leerling een MBO vervolgopleiding in het verlengde van het gekozen praktijkprogramma. Elke leerling maakt dus al in het VMBO een keuze voor een MBO vervolgopleiding én een beroep.

Voor HISWA-RECRON leden zijn de volgende twee VMBO praktijkprogramma’s van belang:
1. Maritiem & Techniek; Hierna kunnen leerlingen MBO Maritieme Techniek volgen;
2. Horeca, Bakkerij en recreatie; Hierna kunnen leerlingen MBO Leisure & Hospitality volgen.     

Natuurlijk willen HISWA-RECRON-leden graag dat zoveel mogelijk leerlingen kiezen voor één van deze twee praktijkprogramma’s en daarna een MBO opleiding Maritieme Techniek of Leisure & Hospitality volgen. Immers; Hoe meer MBO studenten, hoe hoger de instroom van gekwalificeerde medewerkers in de bedrijfstak. Bedrijven kunnen de keuze van VMBO leerlingen beïnvloeden door een leuke stageopdracht aan te bieden. Bedrijven krijgen hiermee de kans om te laten zien, hoe leuk het is om te werken in de recreatie en watersport(industrie). Zo krijgen leerlingen snel een goed beeld van de sector.

Het komende schooljaar (2022) starten enkele pilotscholen met de praktijkprogramma’s. VMBO scholen hebben eigenlijk nog niet zo’n goed idee, hoe zij de praktijkprogramma’s moeten vorm geven. HISWA-RECRON zoekt daarom bedrijven in de buurt van de pilotscholen, die meehelpen om de praktijkprogramma’s vorm te geven, bijvoorbeeld door het aanbieden van een leuke stageopdracht, weekend- of vakantiebaan. Op de website https://www.nieuweleerweg.nl/scholenkaart/ kun je zien, welke school een pilot start in 2022 voor welk praktijkprogramma. Wil je meehelpen bij het vormgeven van praktijkprogramma’s én zorgen voor een hogere instroom in de branche?Meld je aan met een leuke stageopdracht, weekend- of vakantiebaan bij h.vanoord@hiswarecron.nl


Tags: