Integrale aanpak voor bestemmingsmanagement


Laatste update: 24/10/2022

Iedere Nederlander heeft in 2030 profijt van toerisme. Daarmee begint een belangrijk rapport over bestemmingsmanagement dat in oktober 2022 verscheen. Steeds meer provincies, gemeenten, destinatiemarketing- en citymarketingorganisaties en kennisinstellingen zetten actief in op bestemmingsmanagement. De stip aan de horizon is dat iedereen in 2030 profijt heeft van toerisme. Belangrijk hierbij is een eenduidige aanpak en samenwerking op nationaal, regionaal en lokaal niveau binnen en buiten de gastvrijheidssector.

De Leidraad Bestemmingsmanagement geeft richting aan een gestructureerde en effectieve toepassing van bestemmingsmanagement in de praktijk. Aan de hand van concrete stappen wordt uitgelegd hoe partijen direct aan de slag kunnen met bestemmingsmanagement.

De vijf strategische pijlers zijn:

  1. Lusten en lasten in balans: meer lusten van toerisme dan lasten
  2. Nederland overal aantrekkelijk: meer steden en regio’s op de kaart als aantrekkelijke bestemming
  3. Toegankelijk en bereikbaar: eenvoudig te bereiken steden en regio’s
  4. Verduurzaming moet: een leefomgeving met minder verspilling en vervuiling
  5. Een gastvrije sector: een aantrekkelijke sector om in te werken
Documenten

Tags: bestemmingsmanagement dmo toerisme gastvrijheid