Regels bij dwangsom als bestuursorgaan niet tijdig beslist


Laatste update: 08/05/2023

De wet schrijft termijnen voor waarbinnen een bestuursorgaan - bijvoorbeeld de gemeente - besluiten moet nemen. Daarbij houdt de wet rekening met situaties waarin het voor gemeenten niet mogelijk is om tijdig te besluiten. De gemeente kan een termijn dagen en moet dan daarover schriftelijk communiceren binnen de lopende termijn. Met als gevolg dat de termijn een aantal weken wordt uitgesteld.

Stel dat je een omgevingsvergunning nodig hebt voor een aanbouw, dan wil je weten hoe lang de besluitvorming ongeveer gaat duren. Of als de buurman een omgevingsvergunning aanvraagt voor een project waartegen jij bezwaar hebt, dan is h...

Log in om verder te lezen of de bestanden te downloaden

Deze content is alleen beschikbaar voor HISWA-RECRON leden. Ben je nog geen lid? Bekijk alle voordelen van een HISWA-RECRON lidmaatschap of meld je direct aan!

Inloggen op Mijn HISWA-RECRON

Lid van de HISWA-RECRON Businessclub? Dan kun je hier inloggen en toegang krijgen tot de artikelen van de kennisbank.


Tags: dwangsom omgevingsvergunning bestuur