Wet Bescherming Klokkenluiders


Categorie:
Laatste update: 16/05/2023

De Wet bescherming klokkenluiders brengt verplichtingen voor grote werkgevers met zich mee. Het doel van de wet is bescherming van mensen die (een vermoeden van) een misstand willen melden. Het gaat niet alleen om bescherming van vaste medewerkers, maar ook om uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs.

Werkgevers met 50 of meer werknemers zijn verplicht voor 17 december 2023 hun interne regeling voor meldingen van misstanden aan te passen aan de nieuwe wet. Werkgevers met minstens 250 werknemers moeten nu al hier aan voldoen.

HISWA-RECRON stelde samen met KIKK een model Meldingsregeling Klokkenluiders op die je kunt gebruiken in je bedrijf.

Documenten

Tags: wet bescherming klokkenluider