Manifest - voor Tweede Kamer-verkiezingen 2023


Laatste update: 18/12/2023

De politiek moet blijvend aandacht houden voor de watersport- en recreatiesector. HISWA-RECRON heeft daarom een manifest opgesteld in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023. In het manifest staan voor de sector belangrijke punten die partijen kunnen meenemen in hun verkiezingsprogramma.

Watersport en recreatie zorgen voor welvaart in Nederland. Onze ondernemers zorgen voor bestedingen in horeca, retail, cultuur en dagrecreatie. Ze dragen zo bij aan het leefklimaat, het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid. Van de kust, onze natuurgebieden, steden en dorpen tot krimpregio’s. Nederland werd de afgelopen jaren door binnenlandse en buitenlandse gasten meer en meer bewonderd en bezocht. Om dit te behouden vraagt HISWA-RECRON om de regel- en lastendruk voor ondernemers te verminderen.

Elke regio telt
Het is van belang dat de diepblauwe meren in Friesland, de dichte bossen van de Veluwe, de heuvels in Limburg en de mooie kust benut blijven voor recreatie en watersport. De potentie in die gebieden is enorm. Echter de uitdagingen die er zijn, zoals bereikbaarheid, infrastructuur en de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat ondernemers in mindere mate kunnen bijdragen aan de welvaart van Nederland.

Hervorming belastingen
Een vitale watersport- en recreatiesector kan alleen behouden blijven door te investeren in duurzaamheid en innovatie. Echter door de stijgende kosten voor ondernemers blijven er minder middelen over om dit te bewerkstelligen. Door een eerlijke financieringsverdeling te creëren, worden ondernemers gestimuleerd om te investeren in hun bedrijven. Hierdoor neemt het bruto nationaal geluk voor alle lagen van de bevolking toe.
Stijgende klassieke belastingen zorgen ervoor dat de toegankelijkheid van recreatie onder druk staat. Door een hervorming in te voeren, die aansluit bij de toeristische ambities van de sector, draagt de overheid bij aan ontspanning bij de Nederlanders die hard nodig is. Permanente bewoning belemmert de ondernemers in het verduurzamen van hun onderneming. HISWA-RECRON maakt zich hard voor het behoud van het toeristische karakter van de sector en vraagt dit te waarborgen door interdepartementale en regionale samenwerking.

Afschaffen toeristenbelasting
Ten behoeve van de Nederlandse positie op het internationale speelveld is het van belang dat ondernemers hun diensten betaalbaar kunnen houden. Door bijvoorbeeld toeristenbelasting af te schaffen of een nationaal tarief te rekenen waardoor er een gelijk speelveld ontstaat tussen de regio’s. Hiervoor is samenwerking nodig tussen het rijk, de provincies en de gemeenten. 

Re-creatie belangrijk
Re-creatie betekent letterlijk herscheppen en dat is precies wat we nodig hebben in deze bijzondere en drukke tijden. Vrijetijdsbesteding is voor iedereen belangrijk, leerzaam, sociaal en gezond. Geborgd in de grondwet, gezamenlijk aangeboden door overheid, organisaties en ondernemingen in watersport en vrije tijd.

Documenten

Tags: manifest tweede kamer verkiezingen