POS verkiezingen Tweede Kamer 2023


Laatste update: 04/10/2023

“Investeer in sociale cohesie, kansengelijkheid en lagere zorgkosten door meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen”

De huidige maatschappij kenmerkt zich door een toename in kansenongelijkheid, polarisatie en zorgkosten. Investeren in sport en bewegen is een bewezen effectief middel om deze toename tegen te gaan. Wij roepen de politiek op hiervoor meer gericht in sport te investeren. Het huidige sportakkoord bevat belangrijke acties om het fundament van de sport te versterken. Wij vragen de politiek de komende jaren ook oog te hebben voor de niet-sportende Nederlander die een duwtje in de rug kan gebruiken en de ruimte die daarvoor nodig is.

Het is algemeen bekend dat sporten kansengelijkheid bevordert door persoonlijke ontwikkeling, gemeenschapsvorming en fitheid, wat weer bijdraagt aan lagere zorgkosten en vermindering van polarisatie. Investeren in sport levert een maatschappelijk rendement op van 270% volgens het kenniscentrum en het Mulierinstituut.

Om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen vragen wij om de volgende investeringen te plegen:

 

Deelname sport en bewegen uitbouwen door betaalbaarheid te vergroten

 • Financiële steun in de rug voor mensen met een kleine beurs
 • Aandacht voor werkenden via fiscaal vriendelijk sporten
 • Investeren in toeleiding naar sport en bewegen

 

In ons dichtbevolkte land is ruimte nodig om te kunnen sporten. Daarvoor vragen wij:

 • Aandacht voor ruimte voor sport(accommodaties) in nieuwe wijken
 • Gemeentelijke sportaccommodaties beter gaan benutten
 • Ruimte voor (georganiseerd) sporten en bewegen in de openbare ruimte, waaronder de natuur, te borgen.

 

TOELICHTING

Deelname sport en bewegen uitbouwen door betaalbaarheid te vergroten via directe financiële ondersteuning

De hoge inflatie van de afgelopen periode heeft gezorgd voor een grote druk op het vrij besteedbare inkomen van grote groepen mensen. Sport- en beweegparticipatie staat hierdoor onder druk, terwijl het doel is om juist meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. RIVM laat zien dat met name mensen in een lage sociale economische positie (lage SEP) bijzonder weinig sporten en bewegen. Ook bekend is dat deze groep gemiddeld 14 jaar minder lang gezond leeft. Niet gewenst voor deze mensen en kostbaar voor de samenleving. Degenen uit deze groep die wel sporten, doen dit veelal bij ondernemende sportaanbieders volgens cijfers van RIVM.

Naast deze groep heeft de sociaaleconomisch middengroep te kampen met fors afnemend vrij besteedbaar inkomen door de inflatie. Ook bij deze groep staat sportdeelname op de tocht en neemt al af.

Wij vragen de politiek

 • Budget beschikbaar te stellen om sporten en bewegen voor de lage SEP bereikbaarder te maken door te investeren in direct financiële ondersteuning voor het sporten van deze groep
 • Sporten fiscaal aantrekkelijk te maken voor werkenden zoals het voorbeeld van het IKB voor ambtenaren
 • Te investeren in de toeleiding naar sport op nationaal en lokaal niveau met behulp van campagnes en meer buurtsportcoaches die deze taak gericht oppakken.

 

In ons dichtbevolkte land is ruimte nodig om te kunnen sporten

Om de weg terug naar groei van sport en beweegparticipatie te kunnen realiseren is ook ruimte voor sport en bewegen nodig. In nieuwe en ook bestaande wijken wordt het lastiger betaalbaar te sporten door stijgende vastgoedkosten. In de openbare ruimte sporten wordt lastiger door een hogere druk op het algemene gebruik ervan. Ook in de natuur is het zaak om te kunnen blijven sporten en bewegen. En bestaande sportaccommodaties kunnen beter benut worden door diverse sportaanbieders in een multi-sportsetting.

Daarvoor vragen wij:

 • Borging ruimte voor sport(accommodaties) in nieuwe wijken
 • Gemeentelijke sportaccommodaties beter gaan benutten door multi-sport
 • Ruimte voor (georganiseerd) sporten en bewegen in de openbare ruimte, waaronder de natuur, te borgen.

 

Om de politiek in beweging te krijgen is de campagne sport gaat niet vanzelf - politiek kom in beweging!.van start gegaan.

Externe links

Tags: POS sport en bewegen