Uitspraak Raad van State geeft duidelijkheid over arbeidsinzet asielzoekers


Laatste update: 13/12/2023

Asielzoekers kunnen in Nederland voortaan langer werken. Het eerder toegestane maximum om asielzoekers niet langer dan 24 weken te mogen laten werken in je bedrijf blijkt wettelijk niet houdbaar. Vanaf nu mogen asielzoekers dus langer werken. Hiermee wordt het voor jou als werkgever wellicht aantrekkelijker om asielzoekers in jouw bedrijf te laten werken.

 
Het is belangrijk dat ondernemers én asielzoekers nu weten, waar ze aan toe zijn. Met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt is de uitspraak van de Raad van State welkom voor veel ondernemers.
Asielzoekers zijn hiermee ook geholpen. Zij kunnen tijdens hun asielprocedure aan de slag en een zinvolle bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving door te werken én door geld te verdienen. 

Let op!
Asielzoekers mogen alleen werken, als zij een ‘Tewerkstellingsvergunning’ hebben.
Het UWV kan deze vergunning afgeven als de asielaanvraag ten minste 6 maanden loopt. Het eerste half jaar kan een asielzoeker dus beslist nog niet werken.    

Als je asielzoekers aan het werk hebt, dan moeten zij werken volgens alle regels, die ook gelden voor de Nederlandse werknemers, bijvoorbeeld de cao die van toepassing is.
Er mag enkel geen enkel onderscheid gemaakt worden tussen Nederlandse en buitenlandse werknemers. De beloning moet bovendien gelijk zijn aan die van Nederlanders. Het UWV kan hierop controleren.

Als een asielzoeker en verblijfsvergunning krijgt, dan krijgt hij dezelfde rechten en plichten als een Nederlander. Hij / zij kan dan aan het werk in loondienst of als zelfstandig.

 


Tags: Arbeidsmarkt asielzoekers uitspraak raad van state