EURES UWV - werken en werven in Europa


Laatste update: 13/12/2023

EURES UWV is een project binnen de EU, waarbij de interne arbeidsmarkt van de EU wordt gestimuleerd.

  1. Ondernemers worden in dit project geholpen medewerkers te zoeken binnen de EU landen. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van de bemiddeling van EURES UWV. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ondernemers kunnen hiervoor zelfs subsidie krijgen;   
  2. Medewerkers worden gefaciliteerd om te werken in één van de Europese landen. Ook zij kunnen zonder kosten worden bemiddeld;
  3. Studenten en scholieren kunnen eveneens worden bemiddeld om te leren en te werken in één van de EU landen, bijvoorbeeld voor een stage of een afstudeerproject.


EURES UWV kan worden ingezet voor de arbeidsmarkt in de Watersportindustrie en de Recreatie. Het afgelopen seizoen zijn 25 medewerkers bemiddeld in de Recreatie uit verschillende landen. Niet alleen bij leden. 

 


Tags: eures uwv Arbeidsmarkt seizoenswerk