Mobiliteit in 2024 - Welke regelingen zijn voor jouw bedrijf interessant?


Laatste update: 24/01/2024

Het jaar 2024 blijft in het teken staan van verduurzaming op het gebied van automobiliteit. Welke regelingen zijn interessant voor jouw bedrijf?

Korting bijtelling elektrische auto’s
De korting op de bijtelling van elektrische auto’s blijft op 16% in 2024.
Het maximale bedrag waarover de bijtellingskorting is € 30.000. Over de rest van de cataloguswaarde geldt de normale 22% bijtelling voor alle auto’s met een CO2-uitstoot.

Verhoging reiskostenvergoeding
De onbelaste kilometervergoeding voor zakelijk verkeer wordt verhoogd naar € 0,23 in 2024.

Ondernemersvrijstelling bestelauto verdwijnt
De vrijstelling voor een bestelauto van de ondernemer (ondernemersvrijstelling) verdwijnt per 1 januari 2025. Voor bedrijfswagens gaat hetzelfde bpm-tarief gelden als voor personenauto’s,

‘Grijs kenteken’ verdwijnt
De BPM vrijstelling voor bedrijfswagens zal in drie stappen tussen 2024 en 2026 worden uitgefaseerd.

Vanaf 2025 wordt een bestelauto op fossiele brandstof naar verwachting zo'n 38% duurder. Dit komt neer op een gemiddelde prijsstijging van ruim € 11.000 per voertuig.
Ondernemers die vóór 2025 een bedrijfsauto hebben aangeschaft, kunnen voorlopig nog blijven profiteren van de BPM-vrijstelling voor deze voertuigen.

De berekening van de BPM zal gebaseerd zijn op de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen, met een tarief van € 66,91 per gram CO2-uitstoot.
De overheid hoopt dat deze verandering zal bijdragen aan de versnelling van de elektrificatie van het bedrijfswagenpark.

Subsidie emissieloze bedrijfsauto’s
De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) blijft in 2024 op hetzelfde niveau. Ondernemingen kunnen profiteren van een subsidie van maximaal 12% van de verkoopprijs van een bedrijfswagen bedraagt met een maximum van € 5.000.
Deze subsidie is een stimulans voor bedrijven om te investeren in emissieloze bedrijfsvoertuigen.

CO2-uitstoot rapporteren bij meer dan 100 werknemers
Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten vanaf 1 juli 2024 de uitstoot van hun zakelijke mobiliteit registreren. Hiervoor komt een digitaal platform beschikbaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)).
De werkgever krijgt aan de hand van zijn rapportage voorstellen om nadere actie te nemen. Het gaat om gegevens over het aantal kilometers voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer, de vervoersmiddelen en de gebruikte brandstof/voeding van het voertuig. 

Verduurzamen via mobiliteitsbudget
Werkgevers kunnen kiezen voor flexibilisering van mobiliteit. De auto van de zaak maakt daarin plaats voor een mobiliteitsbudget, dat de werknemer naar eigen inzicht kan besteden. Duurzame keuzes worden beloond. Een privéleaseauto rijden kan nog steeds, maar pakt ongunstiger uit dan ov of fiets. Per reis kunnen medewerkers in een app kiezen welk vervoersmiddel het meest duurzaam en efficiënt is.

Aantrekkelijk voor werknemers is dat het ongebruikte deel van het mobiliteitsbudget uitbetaald kan worden. Nu de werknemers vaker thuiswerken, kunnen zij het bedrag dat over is van het mobiliteitsbudget als brutoloon ontvangen, om daarmee de hoge energiekosten en inflatie op te vangen.

Verduurzamen via thuiswerken
Organisaties kunnen hun CO2-uitstoot aanzienlijk beperken met hybride werken, waarbij een of meer dagen wordt thuisgewerkt.

Brandstofaccijns geen wijzigingen in tarieven 
De brandstofaccijns in 2024 blijven onveranderd ten opzichte van de tarieven die per 1 juli 2023 zijn ingevoerd. Dit volgt op eerdere maatregelen van het kabinet om de belasting op brandstoffen te verlagen als reactie op de stijgende energieprijzen.
De accijns voor diesel blijft € 0,516 per liter, voor benzine € 0,789 per liter en voor LPG € 0,186 per liter.

 

Bron: HR Rendement


Tags: mobiliteit duurzaam