Derdelanders Oekraïne en wijziging van de RTB


Laatste update: 06/03/2024

Vanaf maandag 4 maart 2024 vallen zogeheten derdelanders uit Oekraïne niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB). De regeling werd in het verleden meerdere malen verlengd voor deze groep, maar loopt nu toch echt ten einde. Heeft u een vluchteling uit Oekraïne in dienst? Ga dan na of hij/zij straks nog onder de RTB valt.

Wat zijn derdelanders?

Derdelanders zijn mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne, maar oorspronkelijk uit een ander land komen. Het grootste deel van deze groep studeerde of werkte in Oekraïne en beschikt ook over een tijdelijke verblijfsvergunning van het land. Vanwege de oorlog zijn ze gevlucht naar andere landen, waaronder Nederland. Hier krijgen ze op basis van de Europese RTB onder andere opvang en leefgeld. Het gaat in Nederland om zo’n 4.500 mensen.

Het vervallen van de bescherming op basis van de Richtlijn, heeft alleen betrekking op deze groep derdelanders. Ontheemden met de Oekraïense nationaliteit mogen nog wel werken in Nederland.

 

De richtlijn tijdelijke bescherming loopt af: wat moeten werkgevers doen?

Voor werkgevers die derdelanders in dienst hebben, is het van belang om te controleren of het voor hen nog steeds is toegestaan om vanaf 4 maart legaal te werken in Nederland. Beschikken zij namelijk niet meer over de juiste papieren, dan kan dat boetes opleveren.

 

Heeft u een vluchteling uit Oekraïne als werknemer?

Op Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl leest u of hij of zij na 4 maart 2024 nog onder de richtlijn tijdelijke bescherming valt.


Tags: RTB Oekraïne derdelanders Richtlijn tijdelijke bescherming