Keuring elektrische installaties


Laatste update: 19/03/2024

Zorg voor een veilige (werk)omgeving

Je wilt de veiligheid van je elektrische installaties waarborgen en zorgen voor een veilige werkomgeving. Een periodieke keuring volgens NEN 3140 helpt je om jouw elektrische installaties in goede staat te houden en eventuele incidenten, zoals elektrocutie, te voorkomen. De keuring geeft je inzicht in risico’s zodat je deze tijdig kunt voorkomen.

Met de keuring elektrische installaties voldoe je aan de Arbowetgeving en toon je aan dat een veilige werkomgeving voor jou prioriteit heeft. Daarnaast minimaliseer je het risico op incidenten en eventuele boetes.

Wat is NEN 3140 en NEN 1010?

Je wilt voldoen aan alle wet- en regelgeving en de veiligheid waarborgen van jouw vaste elektrische installaties en de aanwezige elektrische arbeidsmiddelen (o.a. elektrisch gereedschap). NEN 1010 (voor vaste elektrische installaties) en NEN 3140 (periodieke keuring) geven allebei duidelijke handvatten over hoe je dit kunt doen. Het helpt je om praktische invulling te geven aan de wettelijke eisen rondom het werken met elektrische installaties.

 

Is een NEN 3140 keuring verplicht?
In tegenstelling tot nieuwe elektrische installaties (NEN 1010) door aanwijzing via het bouwbesluit, is er geen wettelijke verplichting om de veiligheid van elektrische installaties te garanderen. Wel moet de werkgever vanuit de Arbowet zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel. Periodieke keuring aan de hand van de NEN 3140 kan een goed hulpmiddel zijn om dit te waarborgen.

Vereisten vanuit verzekeraars

Voor een juiste risico inschatting met betrekking tot de brandverzekering kunnen verzekeraars een SCOPE 10 keuring vereisen. Met een SCOPE 10 keuring wordt de gehele elektrische installatie gekeurd. Op basis van de uitkomst kan een dekking worden verleend of aanvullende maatregelen worden verlangt. Voor de keuring van de zonnepanelen installatie is er een SCOPE 12 keuring. Ook deze keuring wordt vanuit verzekeraars vereist.


Tags: NEN 3140 NEN 1010 keuring elektrische installaties