Natuurbescherming (wetten, regels en beleid)


Laatste update: 21/01/2020

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van toepassing. Deze wet vervangt drie voormalige wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.

De provincies bepalen voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen die je als recreatieondernemer aanvraagt. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waar ontheffingsaanvragen aan moeten voldoen en eventuele (sectorale) gedragscodes.

Wanneer heeft u een vergunning nodig en hoe vraagt u deze aan. En wie kan u daarbij adviseren?

Resultaat of gewenst resultaat

Laat u niet verrassen door de bestuursrechter, vergeet niet de Wet Natuurbescherming bij uw vergunning aanvraag.

Documenten

Tags: Natuurbescherming