Betalen van Onroerende Zaak belasting (OZB)


Laatste update: 19/02/2020

Elke ondernemer die onroerend goed heeft, heeft er mee te maken: Betalen van Onroerende Zaak Belasting.  

Na het waarderen volgens de Wet WOZ van het onroerend goed wordt de hoogte van de onroerende Zaak belasting (OZB) bepaald. Voor ‘niet-woningen’ is er in het geval de ondernemer zijn onroerend goed ook zelf gebruikt sprake van 2 vormen van OZB: de eigenaren en de gebruikersbelasting. Recreatieparken met stacaravans, chalets en recreatiewoningen dienen volgens jurisprudentie van de HR voor de toepassing van de OZB (deels)  te worden gekwalificeerd als ‘woning’. Stacaravans c.s. voldoen immers aan de definitie die de HR stelt omtrent het begrip ‘woning’. Dat betekent dat de gebruikersbelasting geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van het aantal stacaravans c.s. en de waarde van daarvan t.o.v. de waarde van het gehele bedrijf, komt te vervallen.

Ondernemers dienen hierop scherp te letten bij de aanslag OZB en zo nodig in bezwaar en beroep te komen tegen de aanslag en hun case te melden bij RECRON (inmiddels HISWA-RECRON).

Resultaat of gewenst resultaat

Geen of minder gebruiksbelasting bij recreatiebedrijven met stacaravans, chalets en recreatiewoningen.

Documenten

Tags: OZB WOZ energiebelasting